U bent hier

Voor doorverwijzers

Is jouw cliënt of cursist toe aan vrijwilligerswerk?

Nederlands oefenen, zelfvertrouwen krijgen, werkervaring opdoen, sociale contacten...

Wij helpen iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen.

Kennis & vaardigheden

Welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn voor vrijwilligerswerk verschilt per functie.

Voor je vrijwilligerswerk zoekt, stel je best even volgende vragen:

  • Weet ik wat vrijwilligerswerk is?

  • Wat zou ik graag doen? Wanneer is vrijwilligerswerk plezant voor mij?

  • Op welke manier word ik best gecontacteerd? 

  • Moet mijn omgeving rekening houden met persoonlijke beperkingen (bv slechtziend) ?

  • Werk ik liever zelfstandig of functioneer je beter in groep?

  • Kan je je aan afspraken houden of moet je daar nog in oefenen?

  • Welk niveau Nederlands heb ik?

  • Ben ik klaar voor alle soort vrijwilligerswerk (fysiek, psychologisch, ...)?

  • Zoek ik vrijwilligerswerk nabij of kan ik me verplaatsen? Hoe?

  • Wil ik regelmatig vrijwilligerswerk of tijdelijk?

Wat verwacht een vrijwilligersorganisatie?

Vrijwilligerswerk is een activiteit die je - vrijwillig en onbezoldigd - doet bij een maatschappelijke organisatie: stichtingen, verenigingen, buurtinitiatieven en vzw's. 

Via vrijwilligerswerk help je het doel van de organisatie verwezenlijken: iets doen voor iets of iemand anders, het zelfstandig aan de slag gaan voor een organisatie. Als vrijwilliger lever je een bijdrage aan een maatschappelijk doel zoals een schoner milieu, het welzijn van vluchtelingen of een filmfestival in de buurt bijvoorbeeld.

In sommige organisaties zijn er grenzen aan de mogelijkheden voor mensen die veel begeleiding nodig hebben op een vrijwilligersplek. Vraag goed na tijdens het gesprek wat wel of wat niet mogelijk is.

Wat kan het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel doen?

Ons onthaal in Muntpunt helpt jouw cliënt of groep van cursisten in het zoeken naar vrijwilligerswerk.

Heeft een cliënt of cursist het soms moeilijk om te bepalen wat hij/zij graag zou doen? Dan is er onze talentenscan die je in een handomdraai kan vertellen welk soort vrijwilligerswerk bij hem past. 

Lees ook 

Met vrijwilligers werken is een vak apart. Daar willen wij je graag bij helpen.

Vrijwilligers

Op zoek naar vrijwilligerswerk of vragen over vrijwilligerswerk? Dan ben je bij ons op de goede plaats

Vrijwilligers

Gebruik onze praktisch materiaal voor je vrijwilligers

Vrijwilligers

Als lid geniet je van extra hulp in je zoektocht naar vrijwilligers en krijg je korting op ons vormingsaanbod en in onze shop

Vrijwilligers