U bent hier

Informeren en Netwerking

Kenniscentrum WWZ  informeert 

De sector van personen met een beperking ondergaat een grote transformatie. Dat brengt een grote nood aan informatie met zich mee. Zo kregen de deelnemers van het BROG-plenair (juni 2016) informatie uit eerste hand over het Basisondersteuningsbudget en de Bijstandsorganisaties in Brussel.

Het Kenniscentrum WWZ gaat graag in op uw vraag naar informatie en vorming. Dit doen we samen met partners uit de sector en met de intersectorale netwerker. Enkele voorbeelden van thema’s waar wij u graag mee verder helpen zijn … 

  • de persoonsvolgende financiering in Brussel
  • hoe de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit ziet. Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare – de Franstalige VAPH? Wat is de rol van de Federale Overheidsdienst? Waarvoor kan je bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie terecht met een handicap?  
  • informatie over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel 
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in Brussel 

Kenniscentrum WWZ netwerkt

Hoe werk je samen tussen sectoren? Waar vind je goede voorbeelden? Wat zijn de do’s en don’ts?
Op onze intersectorale netwerkdag wisselen we ervaringen uit, denken we samen na over win-win situaties die ons kunnen verbinden, en leren we potentiële nieuwe partners kennen.