U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Inspiratiedag Klimaatrechtvaardigheid

donderdag, 31 augustus, 2023 - 10:00Klimaatverandering is onrechtvaardig: haar impact op de mens en natuur is ongelijk.

De klimaatcrisis treft ons allemaal . Voor mensen in kwetsbare leefsituaties is de impact het grootst. Denk bijvoorbeeld aan de hoge woontorens met hittestress of hoge energierekeningen in slecht geïsoleerde woningen. Tegelijk hebben zij minder middelen om zich te weren tegen de gevolgen of om duurzame maatregelen te nemen. Klimaatverandering is voor hen niet altijd een prioriteit .

Als we willen zorgen voor een leefbare aarde, is een fundamenteel andere visie op samenleven nodig. Het sociaal werk kan daarin een grote rol spelen...Lees meer

Enquête mutualisatie door Crebis en ULB

maandag, 28 augustus, 2023 - 13:52

Crebis (het Brussels onderzoekscentrum voor sociale ongelijkheden) en de ULB voeren momenteel een onderzoek uit over “mutualisatie” tussen organisaties in de non-profitsector.

Het wordt gefinancierd door het Brussels Non-Profit Akkoord 2021-2024. Onder “mutualisatie” verstaan we elke vorm van delen van middelen (materieel, immaterieel, menselijk) tussen organisaties. Dit kan de vorm aannemen van het delen van gebouwen, financiën, diensten, technische en administratieve ondersteuning of eerstelijnsprofessionals die voor verschillende VZW's werken.

Deze enquête gaat met name in op de economische impact van mutualisatie (of pooling). Het vormt een aanvulling op het deel dat is gewijd aan organisatorische kwesties...Lees meer

PsyBru - Gratis vormingen voor eerstelijnswerkers!

vrijdag, 18 augustus, 2023 - 13:39

PsyBru faciliteert psychologische ondersteuning in Brussel dankzij de door het RIZIV erkende psychologen.

PsyBru biedt gratis een reeks vormingen aan rond geestelijke gezondheid voor de eerstelijnswerkers of -organisaties. Of je nu arts, maatschappelijk werker, leraar, verpleegkundige, buurtwerker, enz. bent, elke welzijns- of gezondheidswerker kan zich inschrijven. Je hebt twee mogelijkheden:

Schrijf je individueel in voor al geplande vormingen, neem een kijkje in de catalogus . Bestel een atelier voor je team - de inhoud kan aangepast worden in functie van jullie concrete behoeftes. Ontdek de beschikbare thema's hier .Lees meer

DANCEDANCEDANCE 2023-2025

woensdag, 9 augustus, 2023 - 16:02

Labolobo organiseert maandelijkse dansinterventies in rusthuizen, in samenwerking met P.A.R.T.S, Dance Centrum Jette en Klara Festival. DANCEDANCEDANCE gebruikt beweging als instrument om betekenis en banden te creëren, voor persoonlijke expressie; het lichaam, jong of oud, als taal voor uitwisseling; het lichaam in beweging, soms pijnlijk en lastig, omgezet in een bron van plezier door middel van dans. Dans is de toe-eigening van de energie die door ons heen stroomt, het kanaliseren van emoties, de speelse en artistieke presentatie van emoties.

DANCEDANCEDANCE gaat ook de uitdaging aan om kunst en de kwalitatieve beleving ervan buiten de gebruikelijke circuits...Lees meer

Sfeerbeeld "COVID, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest"

COVID, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

maandag, 7 augustus, 2023 - 14:00

De COVID-pandemie bracht een schokgolf teweeg in de residentiële ouderenzorg. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie onderzocht de impact van de pandemie bij bewoners, medewerkers en familieleden van Brusselse woonzorgcentra, om...Lees meer

Samen voor een diploma

donderdag, 13 juli, 2023 - 17:42

We lezen en horen het al te vaak in de media: Een diploma hoger onderwijs behalen lijkt voor veel Brusselaars met een migratiegeschiedenis een onhaalbare droom.

Brusselse werkgevers zoeken naar meer diversiteit op de werkvloer, ook voor leidinggevende functies. Bestuursraden zoeken naar een inclusievere samenstelling.

Tijdens de afgelopen 2 jaar deed EVA bxl onderzoek naar de noden van Brusselse (werk)studenten met een migratiegeschiedenis voor het behalen van een diploma hoger onderwijs.

Samen met alle betrokken actoren (studenten, hogescholen, werkgevers) werd naar een oplossing gezocht om deze groep studenten te ondersteunen bij het realiseren van hun sociale en...Lees meer

De huurtoelage van Brussel Huisvesting

donderdag, 13 juli, 2023 - 11:461. Wat is de huurtoelage ?

Brussel Huisvesting ondersteunt de Brusselse huishoudens financieel door een stukje in de huur bij te dragen. Enkel gezinnen die ingeschreven staan op de wachtlijst voor een sociale woning van één van de 16 openbare vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, komen in aanmerking.

De huurtoelage, geldig voor een duur van 5 jaar, bedraagt minimum 130€ per maand en varieert in functie van de gezinssituatie en het aantal kinderen.

Ontdek op de website van Brussel Huisvesting de voorwaarden om de toelage te ontvangen! Je vindt er ook meer...Lees meer

De strijd tegen digitale uitsluiting loont, maar is lang

donderdag, 13 juli, 2023 - 10:42

Brief van Daniël Flinker van Lire et Ecrire

Op 22 juni keurde de Brusselse regering in tweede lezing het voorontwerp van ordonnantie "Digitaal Brussel" goed. Deze nieuwe versie van de tekst is niet bevredigend. Het vereist immers dat alle administratieve procedures online worden gezet zonder dat fysieke loketten in openbare diensten worden gegarandeerd.

De strijd loont...

Een jaar geleden wilde de minister van Digitale Transitie " digital by default ", digitaal opleggen als het belangrijkste communicatiemiddel tussen overheden en burgers. Maar onze mobilisatie dwong hem zijn plannen te veranderen.

Naar aanleiding van...Lees meer

Enquête: toegevoegde waarde van contacten met lotgenoten in de ggz

donderdag, 6 juli, 2023 - 09:06

De Hoge Gezondheidsraad (FOD Volksgezondheid) werkt momenteel aan aanbevelingen over de toegevoegde waarde van lotgenoten in de geestelijke gezondheidszorg en het kader dat nodig is om deze contacten met lotgenoten op een professionele manier te organiseren. Daarvoor hebben ze een vragenlijst opgesteld. Vul jij deze in? Dat kan tot 15 juli.

De Hoge Gezondheidsraad doet voor het vastleggen van de aanbevelingen beroep op de ervaring en expertise die mensen in het veld zoals beroepsbeoefenaars, patiënten, familieleden van patiënten en lotgenoten die ondersteuning bieden of 'peer experts' bezitten rond dit thema. De Hoge Gezondheidsraad wil daarvoor werken met...Lees meer

Intersectorale netwerkdag: Welzijn en zorgsector over de gemeenschappen heen

donderdag, 29 juni, 2023 - 12:25

Français si-dessous

Welzijn en zorgsector over de Gemeenschappen heen: elkaar vinden, begrijpen en samenwerken

Georganiseerd door Kenniscentrum WWZ in samenwerking met CBCS

De Brusselse welzijns- en zorgsector wordt gefinancierd en aangestuurd vanuit verschillende overheden : de federale overheid, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de ...Lees meer