U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen

donderdag, 1 juli, 2021 - 15:31

De Vlaamse Regering stelt een Zorginvesteringsplan voor, dat toelaat om haar intenties te realiseren voor deze regeerperiode. Door dat plan zullen de meest dringende vragen in prioriteitengroep 1 (PG 1) naar een persoonsvolgend budget (PVB) versneld beantwoord kunnen worden. De wachttijd zal daarmee aanzienlijk ingekort worden. Verder voorziet deze regering voldoende middelen om de terbeschikkingstellingen voor de meest acute situaties en het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen te garanderen.

Lees meer op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap .

(Foto door Serkan Göktay via ...Lees meer

Doe mee met Bruss-it

maandag, 28 juni, 2021 - 10:29

Heb jij samen met je buren, je vereniging of organisatie ideeën voor een beter, duurzamer en leefbaarder Brussel? Doe dan mee met Bruss-it en dien je project in via www.brussit.be .

Bruss-it is een projectoproep van de VGC voor Brusselse stadsmakers met als centraal thema Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad . Werk een project uit op basis van ideeën uit Stadspiratie of dien je eigen project in dat past binnen een of meer inhoudelijke clusters: Share-it (delen), Reuse-it (hergebruiken), Green-it (vergroenen) en Activate-it (actief ontdekken). Lees meer ...Lees meer

Tubbe in uw woonzorgcentrum?

maandag, 28 juni, 2021 - 10:15

Er is een nieuwe projectoproep, met de steun van Belfius. Dien een dossier in om te genieten van coaching voor de invoering van het Tubbe-model in uw woonzorgcentrum .

Uw woonzorgcentrum is bereid een stap zetten naar beter wonen en werken en zo bij te dragen aan...Lees meer

Oproep: Zorgzame buurten

maandag, 21 juni, 2021 - 08:38

De komende jaren wil de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, sterk inzetten op zorgzame buurten. Daarom lanceert hij een projectoproep gericht op welzijns- en zorgorganisaties, zorgraden en lokale besturen. Zij kunnen een financiële impuls én een intensieve begeleiding krijgen voor hun project rond zorgzame buurten!

De projecten lopen van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024. Indienen kan tot 8 november 2021.

Nadien zullen er gedurende twee jaar er minstens 100 zorgzame buurten een financiële impuls en intensieve begeleiding krijgen. Het gaat over maximum 50.000 euro per projectjaar.

Meer informatie...Lees meer

Kenniscentrum WWZ Gazet

Kenniscentrum WWZ Gazet - Rondleiding 2021

maandag, 14 juni, 2021 - 10:41

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding.

In de Kenniscentrum WWZ Gazet gidsen we jou langs onze werking, projecten, vormingen en meer. We starten bij ons nieuw meerjarenplan en gaan langs Het BuurtPensioen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. We houden onder andere halt bij een aantal bouw- en woonzorgprojecten, intersectorale samenwerkingen en bij beleidswerk. Onderweg staan we ook stil bij een aantal publicaties, zoals de cahiers, de situatieanalyse over personen met een handicap en het onderzoekstraject over gezinnen in precaire leefomstandigheden.

...Lees meer

Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

maandag, 7 juni, 2021 - 16:49

Hulpverleners in Brussel bereiken steeds meer gezinnen in zeer kwetsbare omstandigheden. Er is een groeiende groep gezinnen zonder wettig verblijf met weinig rechten. De laatste tien jaar was er ook een stijging in het aantal dak- en thuisloze gezinnen. Medewerkers op de eerste lijn, die rechtstreeks in contact komen met gezinnen, worden in hun begeleidingen meer dan vroeger geconfronteerd met een samenspel van moeilijkheden: financiële armoede, relationele problemen, psychische kwetsbaarheid, werkloosheid, huisvesting, enzovoort. Ook de eerstelijnswerkers van het agentschap Opgroeien in Brussel komen vaker in aanraking met situaties waarin noodhulp of snelle interventies vereist zijn. Ze gaan creatief op...Lees meer

Buddyproject met en voor Brusselaars

donderdag, 3 juni, 2021 - 16:09

Brussel is een grootstad met een open kijk op de wereld, waar elke dag mensen aankomen om een nieuw leven op te bouwen.

CoNnect Brussel bouwt bruggen tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars. Het is een buddyproject met en voor Brusselaars. Zo verwelkomen we nieuwkomers en bouwen we aan een open en warme stad voor iedereen.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/connect

(Foto door Asya Cusima via Pexels ) Lees meer

Het BuurtPensioen doet mee met digisenior

vrijdag, 28 mei, 2021 - 15:39

Van 20 mei tot en met 24 juni hebben de leden van het netwerk Het BuurtPensioen elke week de gelegenheid om deel te nemen aan het project "Digisenior - een netwerk voor en door senioren".

Dit proefproject wordt gefinancierd door de VGC - Connecting Brussels en heeft een dubbele doelstelling : - senioren kennis laten maken met bepaalde internetinstrumenten - digitale buddy's en peer helpers aan te wijzen die de leden van het BuurtPensioen-netwerk kunnen bijstaan

Om de sessies te begeleiden, hebben we de medewerking van Sara van Digibeta. Vorige week leerden de deelnemers van Het...Lees meer

Eric Corijn

Doe nooit iets alleen, ga in gesprek met de ander

vrijdag, 28 mei, 2021 - 10:10

Relaas van de sessie Smaakmakers: op de koffie met Eric Corijn (6 mei 2021)

Een uurtje uittrekken om professor emeritus Eric Corijn aan het woord te laten over ecosysteem-denken is veel te kort gebleken. Ten eerste omdat het ecosysteem-denken danig allesomvattend is, dat 60 minuten onvoldoende zijn, ten tweede omdat Corijn een gepassioneerde spreker is, waar vaak geen speld tussen te krijgen is. Alsnog is hij er wonderwel in geslaagd om de deelnemers mee te krijgen is het ecosysteem-denken.

Wat is nu dat ecosysteem-denken?

Een ecosysteem is natuurlijk systeem...Lees meer

Plan Vlaamse Veerkracht: Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

donderdag, 27 mei, 2021 - 16:07

Op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle.

In het kader van project VV157: Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel, uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht, keurt de Vlaamse Regering het algemeen bestedingskader goed voor de relancemiddelen voor gemeenschapsinfrastructuur in Brussel. Ze keurt tegelijk de oproep 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek' goed. Doel van deze infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en te optimaliseren. De investeringen zijn bedoeld voor Vlaamse actoren die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners en de Vlaming...Lees meer