U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Vragenlijst gastopvang Oekraïense vluchtelingen

donderdag, 16 juni, 2022 - 16:26

De afgelopen weken en maanden stelden heel wat mensen hun huizen open voor Oekraïense vluchtelingen.

Ving jij ook Oekraïense vluchtelingen op, of overweeg je dat te doen? Dan is de Odisee Hogeschool op zoek naar jouw ervaring!

Met een online bevraging peilen we o.a. naar jouw motivatie om mensen op de vlucht op te vangen, de ondersteuningsnoden van jouw gezin en van de mensen die je opvangt en de impact van de opvang op jouw leven. Via de antwoorden op de vragenlijst informeren we de overheid en hulporganisaties, om zo bij te dragen aan een goede omkadering van...Lees meer

Inspiratie in - uit Nederland

vrijdag, 20 mei, 2022 - 15:16

Samen met Inclusie Invest trok het Kenniscentrum WWZ op 16 mei naar het congres www.thuisindewijk.nu in Amersfoort.

We wisselden vanuit onze projecten ervaringen uit en lieten ons ook inspireren.

Voor het langer thuis wonen van (kwetsbare) ouderen in de eigen wijk zijn een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige sociale en fysieke leefomgeving nodig. Ingrepen in de ruimtelijke omgeving kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Door ruimte te geven aan ontmoeting bouwen mensen een netwerk op van buren en buurtgenoten die elkaar informeel kunnen steunen. Architecte Ianthe...Lees meer

Neem deel aan de ontwikkeling van het toekomstige platform van Sociaal Brussel

vrijdag, 20 mei, 2022 - 12:54

Sociaal Brussel breidt de scope van het platform https://sociaal.brussels uit via het project Social Brussels CARE , het nieuwe onlineplatform van Sociaal Brussel, die een toegang biedt tot alle sociale en gezondheidsdiensten en alle  zorgverleners (artsen, kinesitherapeuten, enz.)  die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe platform? Gelieve ons al uw noden en verwachtingen aan te geven via dit formulier . Als u nog andere mensen kent die in het project geïnteresseerd zouden kunnen zijn, kunt u het formulier met hen...Lees meer

Maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst

vrijdag, 20 mei, 2022 - 12:38

Tracé Brussel bekeek het rapport van Statistiek Vlaanderen over de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst in België.

In dit rapport werd aan de hand van een brede waaier van statistieken, gebaseerd op zowel administratieve gegevens als resultaten van bevolkingsenquêtes, een beeld geschetst van de omvang van de groep personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen en hun maatschappelijke positie en participatie. Doorheen het rapport werd duidelijk dat de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst op tal van domeinen minder goed is dan die van personen van Belgische herkomst. Dat is vooral...Lees meer

Projectoproep voor de oprichting van een dagcentrum voor dakloze vrouwen

vrijdag, 20 mei, 2022 - 11:54

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lanceert een projectoproep voor de oprichting van een dagcentrum voor dakloze vrouwen en de aanstelling van een operator die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in...Lees meer

Peterbos zesde project rond zorgzame buurten in Brussel

vrijdag, 20 mei, 2022 - 11:08

Zorgzame Buurt Peterbos werd als zesde project rond zorgzame buurten in Brussel goedgekeurd! De komende twee jaar willen ze werken aan een meer structurele aanpak inzake zorg en gezondheid met de bedoeling deze aanpak op termijn ook te verduurzamen.

Lees meer op de website van Zorgzame Buurten: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/peterbos

(Foto door Steve Johnson via Pexels )Lees meer

Waar maken ouderen zich zorgen over?

vrijdag, 20 mei, 2022 - 10:29

De Vlaamse Ouderenraad nam de gezondheidsenquête van Sciensano onder de loep. Ze stelden vast dat de COVID-pandemie nog steeds de gemoederen beroert. 1 op 5 personen is hier nog zeer tot extreem bezorgd over. Toch staat deze crisis niet langer bovenaan het zorgenlijstje. Heel wat meer mensen maken zich veel tot extreem veel zorgen over de energieprijzen (67,5%), de oorlog in Oekraïne (60%) en de klimaatverandering (43%).

Lees meer op de website van de Vlaamse ouderenraad: https://www.vlaamse-ouderenraad.be/onderzoek/welzijn-gezondheid-en-zorg/waar-maken-ouderen-zich-zorgen-over

(Foto door Daria Obymaha via Pexels )Lees meer

Subsidie-aanvraag voor projecten rond innovatieve arbeidsorganisatie

vrijdag, 13 mei, 2022 - 08:29

Welzijn op het werk is een hot thema, zeker ook in welzijn en zorg.

De nationale arbeidsraad is op zoek naar innovatieve projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen en organisaties een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken en de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren. Bezoek de website van de NAR voor het aanvraagformulier en de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.Lees meer

Cahier Brusselse collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk

woensdag, 27 april, 2022 - 13:28

Collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk zijn een relatief nieuw fenomeen, maar hebben op korte termijn hun relevantie aangetoond, onder andere om knelpunten op de huidige woningmarkt op te vangen. Ze bieden betaalbare huisvesting aan voor kwetsbare doelgroepen, streven sociale idealen na, voorzien begeleiding van de bewoners en koesteren een positief beeld over collectief wonen.

Dit cahier schetst de context van collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk in Brussel. Wat ze allemaal gemeen hebben, is de onvoorwaardelijke wil om te slagen. Dat deden ze met wisselend succes, maar de motivatie is niemand ontgaan. We gaan in op de gemeenschappelijke...Lees meer

Projectoproep Bruss-it editie 2022 is gelanceerd

woensdag, 27 april, 2022 - 08:43

Wat is Bruss-it 2022?

Projectoproep van de VGC met als centraal thema Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad Brusselaars/organisaties in het Brusselse kunnen een project indienen op basis van ideeën uit Stadspiratie of een eigen project indienen Alle projecten dienen te passen in een of meer van de inhoudelijke clusters: Share-it (delen), Reuse-it (hergebruiken), Green-it (vergroenen) en Activate-it (actief ontdekken) Meer weten? Schrijf je in voor een van de infomomenten of surf naar www.brussit.be voor alle informatie...Lees meer