U bent hier

Welzijn en zorg

Ook wie niet voldoende kracht heeft om voor zichzelf te zorgen, moet de regie in handen kunnen houden

Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Daarom komt welzijn op de eerste plaats, vóór zorg. Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen: sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, de kans om anderen te ontmoeten, actieve deelname aan de samenleving, kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooien en zich omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met een handicap. Het Kenniscentrum WWZ werkt vooral samen met organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen die om financiële, sociale, psychische of gezondheidsredenen kwetsbaar zijn.

Zorg speelt in op de nood aan verzorging of ondersteuning door ziekte, ouderdom, handicap of psychische problemen. Wie niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, heeft immers hulp en ondersteuning van anderen nodig. Maar ook wie niet voldoende kracht heeft om voor zichzelf te zorgen, moet de eigen regie in handen kunnen houden. Het uitgangspunt is dat iedereen de keuze en de mogelijkheid heeft om de eigen afhankelijkheid te organiseren. Daarbij vullen informele steun en professionele zorg elkaar aan.

 

twee vrouwen drinken aan een bar

Thema's welzijn en zorg

Intersectoraal werken, armoede en sociale uitsluiting, diversiteit en inclusie ... Kom er meer over te weten.

een praktijkvoorbeeld van kruispuntdenken

Producten en diensten welzijn en zorg

Maak gebruik van ons aanbod van producten en diensten omtrent welzijn en zorg: de Cahiers, Het Brussels Zakboekje, het BuurtPensioen, tools rond diversiteit ...