• 1 oktober is de internationale dag van de ouderen: gekleurde wijsheid

  • Verruim je blik met het kruispuntdenken! 

  • Week van de Thuislozenzorg 2021

  • wandelaar met stok

    Laure neemt je mee langs haar bevindingen en ontdekkingen over cultuursensitieve zorg en handicapsensitiviteit

  • Kenniscentrum WWZ Gazet

    Lees al het nieuws uit onze organisatie in de nieuwe Rondleiding! 

stapel cahiers
Dit is het Kenniscentrum WWZ 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers
man in gang

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Kennis
Welzijn
Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Dit cahier geeft een inkijk in het leven van gezinnen in kwetsbare leefomstandigheden en in de gezinsondersteuning op het terrein. We geven hulpverleners en...

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg

Hoe gaat het er op een ander aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg
cover rapport is iedereen welkom

Een actieonderzoek en traject met drie Vlaamse woonzorgcentra

Welzijn
Wonen

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

Overzicht
voming

Ontdek ons vormingsaanbod.

Welzijn
Wonen
Zorg
Vrijwilligers