•  

   

 • bezoek op de kamer

  Intersectorale netwerkdag met een sterke roep naar beleidsaanbevelingen

 • cover rapport is iedereen welkom

  Is iedereen welkom? Hefbomen naar meer Cultuursensitieve zorg

 • lamp met blad in

  Duurzame buurten: méér dan energierenovatie van de infrastructuur

 • cover cahier 14

  De corona-crisis biedt kansen maatschappelijke problemen structureel aan te pakken

 • Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt

 • cover cahier 12

  Wonen met zorg, vernieuwende visie en praktijk

stapel cahiers
Dit is het Kenniscentrum WWZ 
cover cahier 14

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende...

Kennis
Welzijn
Zorg
Vrijwilligers
cover rapport is iedereen welkom

Een actieonderzoek en traject met drie Vlaamse woonzorgcentra

Welzijn
Wonen

Hoe gaat het er op een ander aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg
de 17 sdgs

Het Kenniscentrum WWZ engageert zich de SDG's te implementeren in eigen organisatie en de Brusselse welzijnssector hierbij te begeleiden.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
deelnemers van de actie

Begin juli waren de leden van de netwerken van Het BuurtPensioen zeer actief in hun buurten met als doel leuke animatie te voorzien waarbij mensen vanop hun...

Kennis

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

Overzicht