U bent hier

Download het Brussels Zakboekje

Fijn dat je interesse toont in het Brussels Zakboekje 2022. Graag hadden we vrijblijvend nog enkele gegevens van jullie geweten zodat we een zicht hebben op welke organisaties dit boekje gebruiken. Wie zijn gegevens niet wil delen, kan meteen op de downloadknop klikken.

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) (externe link) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.