U bent hier

Klankbordgroep

De klankbordgroep: actuele thema’s, uitwisseling en het laatste nieuws over vrijwilligerswerk

Doel

Via de klankbordgroep blijft het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel voeling houden met de noden van het werkveld en de vrijwilligers om degelijke instrumenten en diensten te kunnen bieden met bepaling tot het Brussels vrijwilligerswerk. 

In de klankbordgroep worden actuele thema’s  rond vrijwilligerswerk besproken, burgerinitiatieven nader bekeken, nieuwe organisaties voorgesteld, etc…

Door verschillende actoren samen te brengen stimuleren we informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de deelnemers van de klankbordgroep. 

Samenstelling reflectiegroep

De klankbordgroep bestaat uit organisaties en initiatieven met een werking in Brussel en personen die het Brussels vrijwilligerswerk aanhangt, vertegenwoordigt of lief hebt. We streven naar diversiteit in de samenstelling van de groep. Dit is een vertegenwoordiging van onderstaande actoren die elk op hun manier gelinkt zijn aan vrijwilligerswerk:

  • Vrijwilligers
  • Vrijwilligersorganisatie/initiatief
  • Burgerinitiatieven
  • Koepelorganisaties
  • Doorverwijzers

Daarnaast willen we dat deze actoren uit verschillende sectoren komen (cultuur, jeugd, sport, welzijn, gezondheid, …), leeftijd en culturele achtergrond. Hiermee beogen we  een voldoende representatieve stem vanuit de groep voor het werkveld. 

Manier van werken

Cocreatief: we bepalen samen de agenda, het thema voor de volgende bijeenkomst. We werken met cases, gastspreker/vrijwilliger aan het woord, actualiteit, bezoek, …

Deelname

De klankbordgroep is voor organisaties en initiatieven met een werking in Brussel en personen die het Brussels vrijwilligerswerk aanhangt, vertegenwoordigt of lief hebt. Als lid van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel neem je gratis deel. Als niet-lid betaal je 35 euro.

Onze leden hebben tal van voordelen, check ze hier. Heb je hier een vraag over, aarzel niet ons te contacteren.

Data 2023

In 2023 organiseren we opnieuw 3 klankbordgroepen. Dit jaar sluiten we telkens af met een netwerk-lunch voor alle deelnemers.

Zet alvast volgende data in je agenda:

  • Donderdag 16 februari 2023 | 10u-12u30 + netwerk-lunch tot 13u30
  • Dinsdag 16 mei 2023 | 10u-12u30 + netwerk-lunch tot 13u30
  • Donderdag 14 september 2023 | 10u-12u30 + netwerk-lunch tot 13u30

Nodig mij uit voor de volgende klankbordgroep

Overzicht 2023

Lees ook 

Vorming en begeleiding over vrijwilligerswerk op maat van jouw organisatie

Vrijwilligers

Iedereen kan bij ons terecht over alles wat het Brusselse vrijwilligerswerk aangaat

Vrijwilligers

Als lid geniet je van extra hulp in je zoektocht naar vrijwilligers en krijg je korting op ons vormingsaanbod en in onze shop

Vrijwilligers

Klankbordgroep 16/02/2023

Thema: vrijwilligers vinden in Brussel, hoe pak je dit aan?

Klankbordgroep 16/05/2023

Thema: grenzen stellen

Klankbordgroep 14/09/2023

Thema: waarderingsbeleid