U bent hier

Klankbordgroep

De klankbordgroep: actuele thema’s, uitwisseling en het laatste nieuws over vrijwilligerswerk

Doel

Via de klankbordgroep blijft het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel voeling houden met de noden van het werkveld en de vrijwilligers om degelijke instrumenten en diensten te kunnen bieden met bepaling tot het Brussels vrijwilligerswerk. 

In de klankbordgroep worden actuele thema’s  rond vrijwilligerswerk besproken, burgerinitiatieven nader bekeken, nieuwe organisaties voorgesteld, etc…

Door verschillende actoren samen te brengen stimuleren we informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de deelnemers van de klankbordgroep. 

Samenstelling reflectiegroep

De klankbordgroep bestaat uit personen die het Brussels (Nederlandstalig) vrijwilligerswerk aanhangt, vertegenwoordigt of lief hebt. We streven naar diversiteit in de samenstelling van de groep. Dit is een vertegenwoordiging van onderstaande actoren die elk op hun manier gelinkt zijn aan vrijwilligerswerk:

  • Vrijwilligers
  • Vrijwilligersorganisatie/initiatief
  • Burgerinitiatieven
  • Koepelorganisaties
  • Doorverwijzers

Daarnaast willen we dat deze actoren uit verschillende sectoren komen (cultuur, jeugd, sport, welzijn, gezondheid, …), leeftijd en culturele achtergrond. Hiermee beogen we  een voldoende representatieve stem vanuit de groep voor het werkveld. 

Manier van werken

Cocreatief: we bepalen samen de agenda, het thema voor de volgende bijeenkomst. We werken met cases, gastspreker/vrijwilliger aan het woord, actualiteit, bezoek, …

Engagement 2021

  • Donderdag 18/02/2021 > 13:30

  • Donderdag 20/05/2021 > 13:30

  • Woensdag 15/09/2021 > 10:00

  (duur: bij ons op kantoor 2u30 / online 1u30)

Lees ook 

Vorming en begeleiding over vrijwilligerswerk op maat van jouw organisatie

Vrijwilligers

Iedereen kan bij ons terecht over alles wat het Brusselse vrijwilligerswerk aangaat

Vrijwilligers

Als lid geniet je van extra hulp in je zoektocht naar vrijwilligers en krijg je korting op ons vormingsaanbod en in onze shop

Vrijwilligers