U bent hier

Voor doorverwijzers

Is jouw cliënt of cursist toe aan vrijwilligerswerk?

Nederlands oefenen, zelfvertrouwen krijgen, werkervaring opdoen, sociale contacten...

Wij helpen iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen.

Workshop doelgroep

Wij kunnen een infosessie verzorgen voor je cliënten om hen te vertellen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk en wat het hen kan opleveren. Wat is vrijwilligerswerk? Wat zijn de voordelen? Welke rechten en plichten heb je als vrijwilliger? Alles wordt uitgelegd aan de hand van een quiz, afbeeldingen en filmpjes. Met de talentenscan worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de verschillende soorten vrijwilligerswerk in Brussel.
Hiervoor vragen we een onkostenvergoeding van €40*.

Infosessie begeleiders

Wij kunnen een infosessie komen geven aan trajectbegeleiders over vrijwilligerswerk en de vrijwilligerswetgeving. Op deze manier kunnen je cliënten beter geïnformeerd worden, doorgestuurd worden naar ons, en daarna opgevolgd worden.
Hiervoor vragen we een onkostenvergoeding van €40*.

We werkten reeds samen met Huis van het Nederlands, CuBe Ganshoren, CVO Lethas, Vluchtelingenwerk, Brusselleer, Maks vzw, Tracé BXL, Bon Brussel, BXL(at)work.

Lessenpakket

Leerkrachten NT2 kunnen hun cursisten warm maken voor Oefenkansen Nederlands via vrijwilligerswerk dankzij het handige lesmateriaal dat we uitwerkten i.s.m. het Huis van het Nederlands. Een volledig uitgewerkte les met informatie maar ook stellingen, afbeeldingen, getuigenissen, filmpjes en interessante websites. 

Infopunt

Via ons infopunt Vrijwilligerswerk in Muntpunt kunnen wij (kandidaat)vrijwilligers informeren over het Brusselse aanbod voor vrijwilligerswerk. Onze onthaalmedewerkers kunnen indien gewenst aan het onthaal ook samen met de (kandidaat)vrijwilliger telefonisch een afspraak maken bij een organisatie voor een eerste gesprek. Wat we niet doen is de persoon vergezellen naar de afspraak. We voorzien wel opvolging door via mail of telefoon opnieuw contact op te nemen met de (kandidaat)vrijwilliger om te vragen of hij vrijwilligerswerk heeft gevonden.

Jullie werken ongetwijfeld zelf met vrijwilligers. Komt er af en toe iemand langs die je geen plaats in jullie vrijwilligersteam kan geven of die graag ander vrijwilligerswerk wil doen? Dan mag je hen doorverwijzen naar ons infopunt.

Kennis & vaardigheden

Welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn voor vrijwilligerswerk verschilt per functie.

Voor je vrijwilligerswerk zoekt, stel je best even volgende vragen:

  • Weet ik wat vrijwilligerswerk is?

  • Wat zou ik graag doen? Wanneer is vrijwilligerswerk plezant voor mij?

  • Op welke manier word ik best gecontacteerd? 

  • Moet mijn omgeving rekening houden met persoonlijke beperkingen (bv slechtziend) ?

  • Werk ik liever zelfstandig of functioneer je beter in groep?

  • Kan je je aan afspraken houden of moet je daar nog in oefenen?

  • Welk niveau Nederlands heb ik?

  • Ben ik klaar voor alle soort vrijwilligerswerk (fysiek, psychologisch, ...)?

  • Zoek ik vrijwilligerswerk nabij of kan ik me verplaatsen? Hoe?

  • Wil ik regelmatig vrijwilligerswerk of tijdelijk?

Wat verwacht een vrijwilligersorganisatie?

Vrijwilligerswerk is een activiteit die je - vrijwillig en onbezoldigd - doet bij een maatschappelijke organisatie: stichtingen, verenigingen, buurtinitiatieven en vzw's. 

Via vrijwilligerswerk help je het doel van de organisatie verwezenlijken: iets doen voor iets of iemand anders, het zelfstandig aan de slag gaan voor een organisatie. Als vrijwilliger lever je een bijdrage aan een maatschappelijk doel zoals een schoner milieu, het welzijn van vluchtelingen of een filmfestival in de buurt bijvoorbeeld.

In sommige organisaties zijn er grenzen aan de mogelijkheden voor mensen die veel begeleiding nodig hebben op een vrijwilligersplek. Vraag goed na tijdens het gesprek wat wel of wat niet mogelijk is.

 

*Dit bevat onze vervoerskosten binnen Brussel en de kosten voor het infomateriaal.
Downloads 
Lees ook 

Vind leuke en interessante vacatures bij honderden vrijwilligersorganisaties in Brussel

Overzicht

Info en sfeerbeelden

Vrijwilligers

Je bent altijd welkom aan ons infopunt vrijwilligerswerk in Muntpunt

Vrijwilligers