U bent hier

Personeelstekort in welzijn en zorg

Op niveau: werken in welzijn en zorg

We hoeven er geen doekjes om te winden: de personeelstekorten in de welzijns- en zorgsector zijn torenhoog. Om voldoende personeel op het werkveld te hebben, ondanks de uitstroom en het moeilijker vinden van personeel, zal er blijvend moeten worden geïnvesteerd in opleiding en in vorming van werknemers. Er zal ook werk zijn aan het aanpassen van het werkveld om zo de huidige pijnpunten (uitstroom, werkdruk, arbeidsomstandigheden…) weg te werken. Met het project Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel willen we de welzijnssector mee op de kaart zetten en zijn plaats laten innemen in het maatschappelijke debat!

We willen vernieuwend nadenken over het vinden, aantrekken en behouden van medewerkers in Brussel. Dit met aandacht voor de specifieke Brusselse context: grootstedelijk, superdivers, meertalig en met uitdagingen op vlak van mobiliteit en huisvesting. We bekijken hoe we de gekende drempels voor de in- en zijstroom van nieuwe medewerkers kunnen verlagen.

Bij dit alles vertrekken we vanuit de mogelijke inspanningen die we als welzijns -en zorgorganisaties – eventueel in samenwerking met andere partners – zelf kunnen aanpakken. We stimuleren het overleg binnen de welzijn- en zorgsector over de verschillende profielen en subsectoren heen. Samenwerken om samen sterker te zijn. Ook op beleidsmatig niveau willen we in overleg treden en suggesties overmaken. Zo zoeken we naar manieren om tegemoet te komen aan de steeds veranderende maatschappelijke realiteit.

'Op niveau' is een project in samenwerking met het Huis voor Gezondheid.

Gezocht: startende welzijnswerker!

Startende werknemers kunnen ons het beste vertellen wat zij verwachten van een job als welzijnswerker. Help op ons op zoek te gaan naar hoe we jongeren en zij-instromers kunnen voorbereiden, aantrekken en op duurzame wijze binden aan een Brusselse organisatie.

Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel

Met het project Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel willen we de welzijnssector mee op de kaart zetten en zijn plaats laten innemen in het maatschappelijke debat rond personeelstekorten.

Andere tijden, anders werken

6 keer aan de slag met het HR-beleid van je organisatie

Neem je vacatures onder de loep met deze 10 tips

We geven 10 tips om je vacature en jezelf als werkgever aantrekkelijker te maken. Want ook jij als werkgever moet “solliciteren”!

onthaal op het werk

Onthaalbeleid: wat, waarom en hoe?

Investeren in een goed onthaalbeleid maakt een verschil.

stagiairs

Stagiairs zijn essentieel voor de toekomst van onze sector

De opleidingen sociaal werk geven aan dat ze minder stageplekken vinden voor hun studenten. Wij doen een warm pleidooi om de deur niet dicht te doen voor stagiairs.

Verslag kennisatelier 1: Jongeren op de arbeidsmarkt en Actiris

Tijdens onze kick-off van de kennisateliers hadden we het over jongere op de arbeidsmarkt en over Actiris.

Kennisclip: Jongeren en de arbeidsmarkt

Tijdens onze kick-off van de kennisateliers hadden we het over jongere op de arbeidsmarkt en over Actiris. We vatten de kennis voor je samen in een handig filmpje, met onder andere het rapport 'Ik wil een gids!' van Fatima Yassir

Verslag kennisatelier 2 - Aan de slag met de HRscan

Speciaal voor de ondersteuning van het HR-beleid van grote en kleine organisaties ontwikkelde Verso een HRscan.

Verslag kennisatelier 3: Het nieuwe aanwerven is inclusief

Inclusief ondernemen en aanwerven zijn een deel van de oplossing voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Een doordacht functieprofiel, inclusief taalgebruik en transparante en objectieve selectieprocedure zijn hierbij drie belangrijke stappen.

Gezocht: startende welzijnswerker!

Startende werknemers kunnen ons het beste vertellen wat zij verwachten van een job als welzijnswerker. Help op ons op zoek te gaan naar hoe we jongeren en zij-instromers kunnen voorbereiden, aantrekken en op duurzame wijze binden aan een Brusselse organisatie.

sfeerbeeld werkplekleren

Verslag Kennisatelier 4: Werkplekleren, hoe dan?

Werkplekleren, learning on-the-job, duaal leren ... Het zijn allemaal termen die gebruikt worden om een hands-on opleiding op de werkvloer aan te duiden. Het idee is eenvoudig, maar hoe pak je zoiets aan in de praktijk?

Cover cahier Werken in welzijn en zorg in  Brussel

Cahier Werken in welzijn en zorg in Brussel

De welzijns- en zorgsector is een van de grootste op de Brusselse arbeidsmarkt. Dit cahier wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die zich in Brussel inzet voor beter werken in de sectoren welzijn en zorg.

Derde partijen

Initiatiefnemer

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid…

  • brengt zorgverleners en organisaties samen met het oog op meer coördinatie en samenwerking in de Brusselse zorg,
  • zoekt een oplossing voor een aantal uitdagingen in de Brusselse gezondheidszorg,
  • weerspiegelt het engagement van de beleidsmakers om te investeren in de Nederlandskundige gezondheidszorg in de hoofdstad,
  • streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel,
  • ondersteunt zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een superdiverse hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen bieden,
  • faciliteert / initieert dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse zorglandschap, samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidzorg voor personen die beroep willen doen op de Nederlandstalige zorg in Brussel.