U bent hier

Diversiteit

Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 46

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

De samenleving verandert, ook de welzijns-, woon- en zorgsector. Steeds meer zorgbehoevenden zijn van vreemde origine, net zoals het personeel dat voor die zorg instaat. Steeds meer organisaties stellen zich de vraag hoe ze met die toenemende diversiteit moeten omgaan. Het Kenniscentrum WWZ bouwde daar in de loop der jaren een behoorlijke expertise in op. Die wil ze zoveel mogelijk ter beschikking stellen om organisaties in hun transitie te ondersteunen. Diversiteit maakt van Brussel een laboratorium voor vernieuwing. Daar wil het Kenniscentrum WWZ volop op inzetten.

 

Cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen van vreemde origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren

Zelforganisaties

Zelforganisaties voor Etnisch Culturele Minderheden zijn opgericht door Belgen van vreemde origine en spelen in op de noden en de dynamiek van hun gemeenschap en zijn plaatsen van solidariteit, vertrouwen en nabijheid voor haar leden.

hoofden

Tools

Ga aan de slag met deze tools binnen je organisatie.

kruispunt

Kruispuntdenken

Bij elk individu spelen verschillende machtsverhoudingen, uitsluitingen en privileges een rol. Kruispuntdenken wil net de intersecties van discriminaties zichtbaar maken en tegengaan. 

mensen op straat

Praktijken en verhalen

Steeds meer organisaties willen dat hun personeel een afspiegeling vormt van de samenleving. Hoe begin je daar aan? Hoeveel tijd en energie moet je daar in investeren? Welke hindernissen kom je tegen? Wat zijn de kosten en wat zijn de baten? Je vindt hier verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord.

handschudden met woorden

Samenwerkingen

We zoeken graag verbinding om elkaar te inspireren rond diversiteit en cultuursensitieve zorg. 

diverse scharen

CultuurSensitieve zorg bij personen met een Handicap (CuSeHa)

De doelstelling van dit project is het beter bereiken of de drempels tot zorg verlagen van Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond.