U bent hier

Bijkomende erkenning woonzorgcentra

Woonzorgcentra kunnen een bijkomende erkenning krijgen voor het opnemen van zwaar zorgbehoevende ouderen. Ze moeten daarbij ook voldoen aan specifieke en zwaardere normen, vooral op het vlak van zorgpersoneel. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het besluit over de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. Door de wijziging kunnen er vanaf 1 oktober 2020 1800 extra woongelegenheden met een bijkomende erkenning kunnen worden toegekend aan woonzorgcentra, om de stijgende zorgzwaarte op te vangen en de werkdruk voor het zorgpersoneel te verlichten. Daarnaast komt er ook een aanpassing van de planning naar aanleiding van de omzettingskalenders voor woongelegenheden met een bijkomende erkenning als woonzorgcentrum, die in 2019 zijn goedgekeurd, en waarvoor de betrokken voorzieningen in 2020-2025 een bijkomende erkenning kunnen aanvragen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Lees meer op de website van Vlaanderen onder 'Bijkomende erkenning woonzorgcentra'.

 

Foto door Matthias Zomer via Pexels
Lees ook 

Een gesprek met Arne Kenis en Alan De Bruyne

Welzijn