U bent hier

Je vacature bekendmaken?

Om je vacature in ons overzicht te zetten, hebben we een aantal gegevens nodig. Vul alle velden in, anders kunnen we je vacature niet publiceren.

Je mailadres
Dit mailadres wordt niet gepubliceerd. We gebruiken het enkel om indien nodig contact op te nemen in verband met je vacature.

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.