U bent hier

Woningaanpassing

Woningaanpassing

Wordt u soms duizelig als u iets opraapt? Geraakt u moeilijk in of uit uw bad? Hoort u de bel niet altijd? Bent u al eens (bijna) gevallen? Of zijn er andere dagelijkse handelingen die soms moeizaam verlopen? Om aangenaam en comfortabel te wonen, moet de woning aangepast zijn aan de noden, mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. Om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, maken enkele kleine of grotere aanpassingen vaak een groot verschil. Ze maken het leven in huis gemakkelijker en veiliger.

Meegroeiwoningen

Meegroeiwoningen zijn praktische en comfortabele woningen die geschikt zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke kenmerken of capaciteiten. Het zijn woningen die aangepast zijn - of gemakkelijk aangepast kunnen worden - aan ouderen, hoogbejaarden, chronisch zieken en mensen met een beperking. Minder mobiele mensen zijn vaak gebonden aan hun huis en hebben dus meer nood aan comfort.

Levensloopbestendig wonen

Woonzorg is ook een opdracht voor archtitecten en ruimtelijk planners. Voor mensen die niet goed ter been zijn, is de inrichting van de woning en de publieke ruimte van wezenlijk belang om hun zelfstandigheid te kunnen vrijwaren. Het levensloopbestendig maken van woningen en wijken is een belangrijke taak voor architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs, en voor beleidsmakers die normen kunnen opleggen via regelgeving.

Zorgzame Buurt

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben of minder mobiel zijn. Naarmate hun leeftijd vordert en ze meer fysieke beperkingen hebben, brengen ze meer tijd door in hun huis en in hun nabije omgeving. Ouderen zijn aan hun buurt gehecht, en zijn er ook op aangewezen om actief te blijven, sociale relaties aan te gaan en hun autonomie te behouden.