U bent hier

Team

Afsaneh Younespour

Medewerker logistiek & administratie (beschikbaar op ma-di-wo)

02 413 01 43
Afsaneh staat mee in voor onze administratieve ondersteuning. Ze zorgt ervoor dat we jou op gepaste wijze kunnen ontvangen en zet haar schouders onder de logistieke taken.

Barbara Fruyt

Medewerker vrijwilligerswerk

02 218 55 16
Barbara is bevlogen door het thema vrijwilligerswerk en volgt de ontwikkelingen op de voet. Heb je vragen over de vrijwilligerswetgeving? Ze legt het allemaal met plezier uit. Samen met Emma creëert ze ontmoeting en uitwisseling tussen Brusselse actoren en ondersteunt ze organisaties bij hun vrijwilligersbeleid via vormingen en begeleiding op maat over alle sectoren heen.

Cynthia van Thiel

Medewerker diversiteit en inclusie

02 413 01 48
Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Els Nolf

Medewerker welzijn  


Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Emma De Pauw

Medewerker vrijwilligerswerk

02 218 55 16
Emma is de ambassadeur van het Brussels vrijwilligerswerk. Samen met Barbara ondersteunt ze organisaties in het succesvol werven en begeleiden van vrijwilligers. Ze focust op talenten, toegankelijk vrijwilligerswerk en een duurzaam vrijwilligersbeleid van A tot Z. Je kan bij haar terecht voor informatie, advies en vooral veel inspiratie! Ze deelt graag haar ervaringen en kennis met jullie.

Fauve Peirelinck

Projectmedewerker Op Niveau

02 211 02 49
Fauve heeft een hart voor mensen die werken met mensen en is projectmedewerker voor het project 'Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel'. Vanuit haar achtergrond in de zorgsector focust ze op wat er op het werkveld gaande is. Ze heeft aandacht voor de onderliggende maatschappelijke tendensen, het beleid en dagelijkse uitvoering ervan. Binnen dit project zal ze specifiek werken rond de vraagstukken van het aantrekken, behouden en ondersteunen van personeel in de welzijnssector.

Frank Tierens

Medewerker digitale inclusie

02 413 01 47
Corona heeft ons digitaal wakker gemaakt. Niet iedereen is mee op de digitale trein. Frank onderzoekt en coördineert digitale uitsluiting in Brussel in samenwerking met vele sociale verenigingen. Als sociale Ingenieur wil hij de digitale drempels voor vele Brusselaars wegwerken. Hij bijt zich vast in de digitale inclusie in onze hoofdstad. Je kan hem hierover altijd aanspreken zo niet contacteert hij jou wel eens hierover.

Germaine Vanderstappen

Medewerker onthaal en informatiebeheer

02 414 15 85
Germaine zorgt mee voor het onthaal, onze administratieve ondersteuning en het informatiesysteem van de adressengids voor welzijn en gezondheid in Brussel; het zakboekje en de Sociale Kaart. Heb je een vraag over de adressengids. Germaine helpt jou graag verder.

Herwig Teugels

Directeur

02 211 02 41
Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

Jeroen Dries

Medewerker projectontwikkeling (beschikbaar op ma-di-do)  

+32 498 10 97 11
Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

Johan Degraeve

Medewerker IT en digitale communicatie

02 413 01 45
Johan is onze medewerker IT en digitale communicatie. Hij onderhoudt de website van Kenniscentrum WWZ, en ondersteunt de communicatie. Hij werkt ook mee aan de kijkstages Bij een ander en aan het project rond digitale uitsluiting. 

Laure Bakker

Beleidsmedewerker inclusie en diversiteit

02 413 01 50
Laure zet haar schouders onder het project CuSeHa, waarbij een leertraject rond cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Als sociaal onderzoeker wordt Laure graag geprikkeld en geïnspireerd door verschillende leefwerelden. Nieuwsgierig zijn, luisteren en bruggen bouwen zijn een rode draad in haar leven en liggen aan de basis van het CuSeHa-project. Heb je vragen over het beter bereiken van en drempels verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond? Klop zeker eens bij Laure aan.

Lieselot Degraeve

Medewerker communicatie

02 413 01 53
Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Luc Lampaert

Medewerker alternatieve woonvormen

02 211 02 44, +32 475 39 08 72
Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.

Narges Ghiasloo

Medewerker financiën en HR

02 211 02 40
Narges is onze administratieve duizendpoot, medewerker financiën en verantwoordelijke personeelszaken. Ze staat in voor verwerking van de gegevens in functie van het financiële beheer (boekhouding, budgetten, subsidies …), coördineert het administratief en ondersteunend team en voert de personeelsadministratie uit. Ze beheert de vragen naar interne en externe opleidingen en vormingen, werkbezoeken, vacatures en stages.

Olivia Vanmechelen

Medewerker zorg en beleidsondersteuning

02 211 02 42
Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Sofie Deberdt

Medewerker projectontwikkeling

02 413 01 55
Als ruimtelijk planner wil Sofie plekken ontwikkelen die mee bouwen aan de samenleving die we nodig hebben: een sociale en ecologische, met buurten en dorpskernen waar het goed wonen en werken is en waarin iedereen zijn weg vindt naar gezelschap en zorg indien nodig. We initiëren, ondersteunen en begeleiden infrastructuurprojecten over sectoren heen. Dus heb je een interessante tip over een site of zoekt jouw organisatie partners of advies? Laat het zeker weten aan Sofie.

Veerle Leroy

Medewerker duurzaamheid

02 413 01 59
Veerle zet zich gedreven in voor een betere kennis van de SDGs –de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties- Agenda 2030 met de slogan 'To leave no one behind'. Zij begeleidt, zowel het Kenniscentrum WWZ als de bredere Brusselse Welzijnssector, bij de implementatie van de SDGs. Daarbij staat het verkleinen van de kloof tussen kwetsbare Brusselaars en het recht op een duurzaam leven voor iedereen centraal.

Zdravka Zlatanova

Medewerker administratie (beschikbaar op di-wo-do)

02 413 01 45
Zdravka biedt ondersteuning bij de administratie van het team en staat mee in voor de financiële aspecten van het Kenniscentrum WWZ vzw.