U bent hier

COVID-19: subsidie ventilatie en zelftesten binnen beleidsdomein WVG

De Vlaamse Regering voorziet een forfaitaire betoelaging van 15,25 miljoen euro voor de residentiële en niet-residentiële instellingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de financiële compensatie van de kosten ten gevolge van de ventilatiemaatregelen, waaronder de aankoop van CO2-meters, en voor de zelftesten. 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/