U bent hier

Personen met een handicap treden toe tot de Belgische grondwet

De Kamer van volksvertegenwoordigers van het nieuwe artikel 22ter goedgekeurd. Het recht op inclusie van personen met een handicap wordt nu beschermd door de Belgische grondwet.

De tekst die op 11 maart 2021 met een grote meerderheid werd goedgekeurd, luidt als volgt: “Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.”

België heeft in zijn grondwet een van de speerpunten van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) geformaliseerd. Personen met een handicap hebben het recht om aan alle aspecten van het maatschappelijk leven deel te nemen. Bovendien moeten, indien nodig, redelijke voorzieningen worden getroffen om hun inclusie mogelijk te maken. 

Lees er meer over op de website van het Belgian Disability Forum: http://bdf.belgium.be/nl/news/15-03-2021-personen-met-een-handicap-treden-toe-tot-de-belgische-grondwet.html

(Foto door ELEVATE via Pexels)

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46

Sjoert is onze leergierige collega die zich graag vastbijt in complexe zaken zoals de Persoonsvolgende financiering of de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel. Hij is de collega die je kan contacteren om bepaalde (denk) processen in jullie organisatie of project te begeleiden. Je kan bij hem altijd terecht voor begeleiding in het kader van intersectoraal samenwerken naar een inclusieve samenleving, of gewoon voor een babbel met een humoristische kwinkslag.