U bent hier

Projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in armoede'

Projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in armoede'

Gezinnen die in een kwetsbare positie leven, dreigen door COVID-19 zwaarder getroffen te worden. Verschillende problemen die samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een klein sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, onderwijsachterstand, energiearmoede, ... worden versterkt.

Een van de maatregelen uit het actieplan “mentaal welzijn” of “Zorgen voor morgen” wil het aanbod aan psychosociale bijstand op de 1ste lijn versterken. Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door de Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale netwerk van deze mensen. Hierdoor verdwenen sociale contacten, was er een negatieve impact op het mentaal welzijn of werden hulp- en dienstverlening onderbroken en steeg ook de nood aan noodhulp.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke wil in dit kader projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.

Tot 10 oktober 2020 kunnen organisaties hun aanvragen voor deze projectoproep indienen. De looptijd van de projecten is maximaal 12 maanden. Voor lokale projecten kan de steun maximaal €50.000 bedragen, bovenlokale initiatieven kunnen tot €100.000 steun aanvragen.

Meer info, de informatiebrochure en het aanvraagformulier vindt u op https://armoede.vlaanderen.be/projecten.

 

Foto: Jan Van Bostraeten
Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers