U bent hier

Inspiratiedag Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatverandering is onrechtvaardig: haar impact op de mens en natuur is ongelijk. 

De klimaatcrisis treft ons allemaal. Voor mensen in kwetsbare leefsituaties is de impact het grootst. Denk bijvoorbeeld aan de hoge woontorens met hittestress of hoge energierekeningen in slecht geïsoleerde woningen. Tegelijk hebben zij minder middelen om zich te weren tegen de gevolgen of om duurzame maatregelen te nemen. Klimaatverandering is voor hen niet altijd een prioriteit.

Als we willen zorgen voor een leefbare aarde, is een fundamenteel andere visie op samenleven nodig. Het sociaal werk kan daarin een grote rol spelen en het ecosociaal perspectief centraal stellen. We moeten opkomen voor de belangen van kwetsbare groepen én voor de kwetsbare natuur. Het doel moet zijn om sociale en ecologische gelijkheid te bevorderen en voorwaarden te realiseren die het recht op gezondheid, werk, goede huisvesting en kansengelijkheid verzekeren.

Op deze Inspiratiedag Klimaatrechtvaardigheid reiken we jullie, organisaties, handvaten aan om iedereen mee te krijgen en om samen tegen klimaatonrechtvaardigheid te vechten. We maken kennis met de impact van klimaatverandering op toekomstige generaties, luisteren naar aanbevelingen voor een sterk sociaal vangnet, brengen 7 Brusselse organisaties in beeld die het voortouw nemen, en luisteren naar jullie bezorgdheden.

Programma

Moderator van de dag: Tony Vermeire van IDEA Consult

8u45 Verrassing op binnenplein van Mundo Madou

9u00 Ontwaken met koffie/thee en croissantje

09u20 Vliegende start met Veerle Leroy, duurzaamheidsmedewerker Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

Toonaangevende voorbeelden. Niet omdat het kan wel omdat het moet!

09u30 Door de ogen van mijn kinderen. Klimaatpitch met professor Wim Thiery (Vrije Universiteit Brussel)

Deze toonaangevende klimaatwetenschapper trekt aan de alarmbel en werpt een blik op onze toekomst en die van de generaties na ons.

Wim Thiery

Wim Thiery is een klimaatwetenschapper die zich richt op het modelleren van extreme gebeurtenissen in een veranderend klimaat. Met meer dan 900 mediabijdragen sinds 2014 is hij een van de toonaangevende klimaatwetenschapscommunicatoren in België. Hij is medeauteur van het IPCC Special Report on Climate Change and Land (2019) en het Sixth Assessment Report (2021). Zijn expertise omvat klimaatverandering, klimaatextremen, regionale en mondiale klimaatmodellering, land-atmosfeerinteracties, landbeheer, vroege waarschuwingen voor stormen, energiemeteorologie en modellering van de klimaatimpact op mondiale schaal. In 2017 verkoos het tijdschrift Forbes hem tot lid van de “Forbes 30 under 30 Europe”, waarin “de slimste jonge ondernemers, innovators en game changers in Europa” samenkwamen. In 2023 ontving hij een van de Arne Richter Awards voor Outstanding Early Career Scientists van de European Geosciences Union.

09u45 De kop uit het zand - 'De klimaatinspecteurs: co-creaties in beeld' (deel 1)

7 koplopers nemen de lead en integreren duurzaamheid in hun dagelijkse werking. We brengen hun acties in beeld in een reportage.

10u00 In de Drietrapsraket met socioloog Adeline Otto (KU Leuven) 

"Eentje die de planeet niet naar de maan helpt". In haar presentatie toont Adeline Otto hoe klimaatverandering en de welvaartsstaat nauw met elkaar verbonden zijn en dat een effectief klimaatbeleid, dat de gele hesjes met de klimaatactivisten verzoent, nodig maar ook moeilijk is. 

Adeline Otto

Adeline Otto is een postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. In haar onderzoek analyseert ze de verdelingseffecten van sociaal- en klimaatbeleid als ook attitudes ten opzichte van sociaal-, klimaat- en eco-sociaal beleid.

 

 

 

 

 

 

10u30 Pauze met slokje water

10u40 Niemand achterlaten - Ewoud Monbaliu, expert in participatie en gedragsveranderende communicatie

Verbinding dankzij klimaatrechtvaardigheid. Praktische handvaten voor de eco-sociaal werker 

Ewoud Monbaliu

Ewoud Monbaliu ontwikkelde o.a. het 7E-model, een werkkader voor gedragsveranderende campagnes. Sinds 2019 focust hij zich op het klimaatthema. Ewoud is bij Leuven 2030 verantwoordelijke voor het programma ‘Iedereen betrekken in de klimaattransitie’, waar hij werkt op domeinen zoals communicatie, participatie, sociale rechtvaardigheid, onderwijs. Voor de Koning Boudewijnstichting werkte hij o.a. mee aan de toolbox van The Good Wave, en begeleidt hij de Nederlandstalige laureaten van de oproep ‘Iedereen Warm voor het Klimaat’.

 

11u15 De kop uit het zand - 'De klimaatinspecteurs: co-creaties in beeld' (deel 2)

Deel 2 van de reportage over de 7 Brusselse koplopers die duurzaamheid integreren in hun dagelijkse werking.

11u30 De wijde wereld in met Peter Wollaert

De 7 Brusselse koplopers zetten de toon en ontvangen hun SDG-certificaat van Peter Wollaert.

Peter Wollaert

Peter Wollaert, Associated Fellow UNITAR en Directeur CIFAL Flanders CIFAL Flanders is een bij UNITAR aangesloten expertisecentrum rond de SDG's dat opleidingen, projectontwikkeling en coaching aanbiedt. CIFAL Vlaanderen promoot vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling en de verklaringen, principes en richtlijnen van de Verenigde Naties, met focus op de Agenda 2030 en haar Sustainable Development Goals (SDG's).

11u50 Op de sofa met minister Elke Van den Brandt. Wat als ik één dag minister mag zijn?

Mijmeringen van de 7 Brusselse koplopers.

Elke Van den Brandt

Elke Van den Brandt is Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. Ze is ook voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedenbeleid. Daarnaast is ze lid van het Paritair College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM), belast met Gezondheid en Sociale Actie (samen met minister Alain Maron)

 

12u10 Babbel met lekker eten

Een (h)eerlijke vegetarische hap met De Welvaartkapoen, sociaal economieproject


Praktisch

  • Wanneer? Dinsdag 28 november van 9u tot 13u
  • Waar? Artemisiazaal in Mundo-Madou, Kunstlaan 7-8, 1210 Sint-Joost-ten-Node (www.mundo-madou.org)
  • Prijs? €20, inclusief lunch
  • Inschrijven kan tot en met donderdag 23 november! 

Schrijf je hier in

Adres 

Mundo-Madou, Artemisiazaal 

Kunstlaan 7-8

1210 Sint-Joost-ten-Node

Datum 
dinsdag, 28 november, 2023 - 09:00 tot 13:00
Prijs 
€20, inclusief lunch
Lees ook 

Hieronder vind je verschillende instrumenten die je kan gebruiken om met de SDGs in jouw organisatie aan de slag te gaan.

Welzijn
vrouwen in een overleg

Natuurlijk draagt jouw organisatie bij aan een betere wereld.

Welzijn
Zorg