U bent hier

Netwerkdag Cultuursensitieve zorg

Kom meer leren over Cultuursensitieve zorg.

DE NETWERKDAG IS VOLZET!

De netwerkdag zal vanwege de treinstaking ONLINE doorgaan. Het programma werd iets aangepast als volgt: 

Dagindeling 

10:00 uur:        Welkom

10:15 uur:        Voorstelling programma en Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg 
Spreker: Cynthia van Thiel, Kenniscentrum WWZ

10:30 uur         Geleerde lessen CuSeHa, leertraject Cultuursensitieve zorg voor Personen       
met een Handicap
Sprekers: Laure Bakker, Kenniscentrum WWZ en Michelle Vereecke, DOP Brussel

11:00 uur         Gesprekstafels (45 min)  en workshops (1 uur)

- Kruispuntdenken

- CS basishouding

- Divers-sensitieve communicatie

- Gesprekstafel Online Hulpverlenen

- Gesprekstafel is CSZ haalbaar/niet?

12:00 uur: Lunch

13:00 uur: Lezing over racisme
                            Spreker : politicologe Naima Charkaoui

13:45 uur: Gesprekstafels en workshops

- Kruispuntdenken

- CS basishouding

- Divers-sensitieve communicatie

- Gesprekstafel Toegankelijkheid van de zorg

- Gesprekstafel Racisme in de zorg

14:45 uur:        Afsluitend woordje
                            Spreker: Yao Issifou, Agentschap Integratie en Inburgering - BON

15:00 uur: Einde

 

Gesprekstafels

Racisme in de zorg

Het doel van deze discussietafel is om blik verruimend naar racisme in de zorg te kijken & onze eigen gekleurde bril te erkennen. Aan de hand van enkele voorbeelden en stellingen gaan we hierover met elkaar in discussie. Dit zonder oordeel over wat elke persoon zegt of denkt.

Online hulpverlening

Sinds de coronapandemie is online hulpverlening meer dan ooit ingeburgerd geraakt. Vanuit cultuursensitief perspectief verkennen we welke de voor- en nadelen zijn van deze vorm van hulpverlening, wat we graag willen behouden in de toekomst, en gaan ook na hoe je als hulpverlener aan zelfzorg kunt doen bij het online werken.

Cultuursensitieve zorg: haalbaar of niet?

We gaan in discussie over wat er nodig is om goede cultuur sensitieve zorg te verlenen. Is dit zo  anders dan zorg op maat? In hoeverre laten we mensen nog teveel inpassen in ons zorgkader en zijn we voldoende bereid om tegemoet te komen aan ‘de ander’?

Toegankelijkheid van de zorg

Hoe toegankelijk is onze zorg voor mensen met een migratieachtergrond? Waar liggen de drempels en wat kunnen we doen deze te verlagen? Aan de hand van enkele voorbeelden en goede praktijken gaan we in discussie en proberen tot oplossingen te komen.

Workshops

Introductie Kruispuntdenken

Aan de hand van het kruispuntdenken-model leer je kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader. Dit model geeft je een bredere kijk op de superdiverse realiteit en helpt je bij het herkennen van privileges en uitsluitingsmechanismen.

Workshop Ziedet? Cultuursensitieve basishouding

In deze workshop leer je het digitaal leerplatform ‘Ziedet?’ kennen, dat je helpt om vaardigheden en attitudes te oefenen om cultuursensitief met je cliënten te werken. Na de workshop kan je er zelf mee aan de slag en heb je een paar ideeën opgedaan voor oefeningen die je met jouw team kan doen.

Workshop divers-sensitieve communicatie: ervaringen vanuit het CuSeHa project

Doorheen deze workshop gaan we in op de geleerde lessen over divers sensitief communiceren. Aan de hand van casussen en voorbeelden van praktijksituaties bespreken we voorkomende valkuilen en hefbomen, zoals omgaan met handelingsverlegenheid, het onbespreekbare bespreekbaar maken,… Wil jij graag je je praktijkervaringen hierover delen en aan de slag gaan met oplossingen, neem dan zeker deel aan deze workshop!

 

Vragen? Cynthia van Thiel van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg - cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be

Georganiseerd door de Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg:
Kenniscentrum WWZ, Foyer, Agentschap Integratie en Inburgering-BON, CAW Brussel, Huis voor Gezondheid, Sankaa, VIVO, Bru-Stars, Steunpunt Geestelijke Gezondheid, OTA Vlaams-Brabant, LEVL, VGC

 

Adres 

Online

Datum 
dinsdag, 29 november, 2022 - 10:00 tot 15:00
Prijs 
25 euro