U bent hier

Cahier Hybridisering in welzijn en zorg

Vers van de pers: nieuw cahier! 

Hybridisering wijst op het feit dat welzijn en zorg al lang niet meer enkel de taak zijn van het middenveld en de overheid. Het werkveld is diverser geworden; ook commerciële spelers en burgerinitiatieven zijn onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan de commerciële woonzorgcentra, de burgerinitiatieven die in de bres springen om asielzoekers op te vangen, of de organisaties in de sociale economie. 

Bij heel wat organisaties ligt wat zij ‘de commercialisering van de sector’ of ‘de niet-professionele insteek van burgerinitiatieven’ noemen, moeilijk. In dit cahier willen Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en Odisee hogeschool de mythes over hybridisering doorprikken en de evoluties ruimer kaderen, zonder blind te zijn voor mogelijke risico’s. De onderlinge relaties, tolerantie van de andere en samen werk maken voor de cliënt, blijft de boodschap. In een veranderende samenleving moeten we vooral kijken naar opportuniteiten om het beter te maken voor de cliënt, zonder de eigenheid van elke organisatie te negeren. 

In dit cahier lees je wat hybridisering in welzijn en zorg betekent, welke evoluties we waarnemen, en hoe die gevoed worden door de Europese context. Daarna zetten we enkele inspirerende praktijkvoorbeelden in de kijker, gevolgd door een reflectie op het grotere plaatje. 

 

Bestel het cahier

Contact 
luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 475 39 08 72

Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.

lieselot.degraeve@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 53

Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Extra info 
Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg