U bent hier

Meetladder diversiteit

Wil je  werken aan …

  • Hoe je kwetsbare ouderen in de buurt beter kunt bereiken …
  • Hoe je drempels kunt verlagen zodat ook mensen met een migratieachtergrond deelnemen aan je activiteiten …
  • Hoe je je project ook toegankelijk maakt voor personen met een  beperking ...

Onderzoek met de meetladder welke mate jouw project of actie rekening houdt met diversiteit.

Heb je voldoende aandacht voor personen die vergeten of uitgesloten worden op basis van hun geslacht, gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, migratieachtergrond, leeftijd, religie, gezondheid, handicap of een combinatie van meerdere factoren?

Ben je geïnteresseerd in een vorming over de meetladder, contacteer dan cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be.

Naar de meetladder

Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 46

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Downloads 
Lees ook 

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. We bevorderen divers en inclusief werken door het delen, ondersteunen en ontwikkelen van goede praktijken...

Welzijn
Zorg

Derde partijen

Agentschap Integratie en Inburgering - bon regio Brussel

Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Hun dienstverlening vertrekt vanuit de noden en vragen van zowel burgers, diensten als het beleid. Het regiohuis ondersteunt lokale besturen, diensten en voorzieningen.