U bent hier

Memorandum 2024 - Handicap en inclusie in Brussel

Memorandum Handicap en Inclusie in Brussel 2024

Toegankelijkheid, kwalitatieve ondersteuning en zelfregie vormen de bouwstenen van een samenleving waarin de Brusselaar met een handicap gelijke kansen heeft, volwaardig kan participeren en ondersteuning op maat geniet.

De leden van het Brussels Regionaal Overleg voor Personen met een Handicap (BROG) bundelen in dit memorandum hun krachten om aanbevelingen te formuleren naar aanleiding van de verkiezingen in 2024. Het memorandum vertaalt de noden ervaren door de Vlaamse ondersteuningsorganisaties om in Brussel toegankelijk een kwalitatieve ondersteuning voor personen met een handicap te garanderen.

Dit memorandum is een uitnodiging om in gesprek te gaan metverschillende departementen, agentschappen en regelgevende instanties van de FranseGemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die betrokken zijn bij het beleid voor personen met eenhandicap in Brussel. Zo pleiten we voor een constructief dialoog, om met Brusselaars, oudergroepen,gebruikersorganisaties, de Brusselse welzijnssector en de betrokken administraties, de obstakels dieaanwezig zijn in het leven van personen met een handicap, samen aan te kaarten en aan te pakken.

De leden van het BROG: 

 • BruZEL
 • Dienst ondersteuningsplan
 • Ebisu
 • Emino
 • Enil
 • Groep Intro
 • Familiehulp
 • FMSB
 • Het Raster
 • Hubbie
 • Kasterlinden MFC
 • Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
 • KI Woluwe
 • Licht en Liefde
 • Levenslust, Magenta
 • MPC Sint Franciscus
 • Coördinator Platform Geestelijke Gezondheidszorg
 • Pleegzorg
 • Resonans
Contact 
laure.bakker@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 50

Laure zet haar schouders onder het project CuSeHa, waarbij een leertraject rond cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Als sociaal onderzoeker wordt Laure graag geprikkeld en geïnspireerd door verschillende leefwerelden. Nieuwsgierig zijn, luisteren en bruggen bouwen zijn een rode draad in haar leven en liggen aan de basis van het CuSeHa-project. Heb je vragen over het beter bereiken van en drempels verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond? Klop zeker eens bij Laure aan.

Lees ook 
man in gang

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Kennis
Welzijn
Cover cahier Inclusie voor personen met een handicap

Dit cahier schetst een beeld van de situatie voor personen met een handicap in Brussel en neemt een aantal tendensen verder onder de loep.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
cover cahier 9

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Welzijn