U bent hier

Boek: Recht op grijs. Bouwen aan ouderenbeleid

Altijd al waren er mensen die een hoge leeftijd bereikten. Met wat geluk, een sterk gestel, en een goede positie. 

Vandaag worden we met velen ouder: we leven langer en blijven langer gezond. Een maatschappelijk succes. Maar ook een uitdaging. Lang niet alle ouderen stellen goed. Werk op de plank voor het beleid, het middenveld en voor ouderen zelf. 

Op welke plekken kunnen ouderen het beste wonen? Hoe blijven voorzieningen bereikbaar? Hoe garanderen we kwaliteitsvolle zorg, ook in de buurt? Hoe omgaan met eenzaamheid? Hoe beschermen we onze autonomie?

En vergrijzing schept ook kansen. In een leeftijdsvriendelijke omgeving is leven beter voor iedereen. Zo blijkt uit dagelijkse ervaringen, projecten en onderzoek. 

Recht op Grijs verkent perspectieven van ouderen in meerdere levensdomeinen. 

Essentiële inzichten voor wie niet om de vergrijzing heen kan: beleidsmensen, actieve middenvelders, docenten en studenten in onder meer sociale opleidingen. En voor ouderen zelf, natuurlijk.

Olivia Vanmechelen en Luc Lampaert van Kenniscentrum WWZ schreven een hoofdstuk over 'Ouderenzorg in Brussel – Buurt- en wooninitiatieven als antwoord op groeiende kwetsbaarheid en diversiteit'.

Op 21 maart wordt het boek voorgesteld in het Vlaams Parlement.

Het boek is te bestellen via robert.crivit@telenet.be of 0468 13 11 73

Inhoud

 • Ouderen tellen mee, en niet alleen in aantal - Anja Declercq
 • Vergrijzing: tijd voor verandering! - Dominique Verté
 • Ouderen in het verleden - Een historisch-demografische schets - Patrick Deboosere
 • Arm en oud in de stad - Oudere huurders en het recht op wonen - Pascal De Decker en Emma Volckaert
 • Klimaatverandering: ook ouderen zijn het kind van de rekening - Roy Remmen
 • Ouder worden en eenzaamheid – Invloeden uit de leef- en wooncontext  - Haike Delafontaine, Dimitri Mortelmans en Dries Van Gasse
 • Oud en eenzaam? – Stereotypen op de schop - Leen Heylen en Lise Switsers 
 • Ruimte maken voor eenzaamheid – Waar je woont doet ertoe - Leen Heylen, Wouter Schepers, Freya Häussermann, Dorien Gryp en Jasper De Witte
 • Hoe ouderenzorg groeide en zich verder zal ontwikkelen – Zo gezond mogelijk oud worden als inzet - Jean-Pierre Beayens en Hilde Baeyens
 • De twee gezichten van vermaatschappelijking van zorg – Van subsidiariteit naar complementariteit? - Jan Vranken
 • Naar een nieuw zorgmodel – Omtrent zorgzame buurten en buurtgerichte zorg - Dominique Verté
 • (Ver)vreemd in de eigen omgeving – Omgevingsverandering en ervaring van kwetsbare stedelijke huurders - Pascal De Decker
 • Vergrijzing en verstedelijking – De ontwikkeling van leeftijdsvriendelijke steden - Tine Buffel, Chris Phillipson en Dominique Verté
 • Ouderenzorg in Brussel – Buurt- en wooninitiatieven als antwoord op groeiende kwetsbaarheid en diversiteit - Olivia Vanmechelen en Luc Lampaert
 • Oost, West, thuis best… of toch niet? – Vroeger nadenken over later – woonverhalen van ouderen - An-Sofie Smetcoren, Elke Ielegems en Ann Petermans
 • Basisbereikbaarheid: vooruitgang of volksverlakkerij? – Omtrent de hervorming van de Lijn - Thomas Vanoutrive 
 • Nieuwe wooninitiatieven voor senioren – Belemmeringen vanuit de juridisch-planologische context - Janne Vaes en Arnoud De Waele
 • De politieke voorkeuren van Vlaamse ouderen – Politieke attitudes in het licht van de verkiezingen van 2024 - Jonas Lefevere en Ambroos Verwee
 • Bewindvoering: spanningsveld van veel belangen – Wetgeving: waarborg en beperking van onze autonomie - Jan Nolf
 • Naar een betere rechtsbescherming van ouderen in de residentiële woonzorg - Gianni Loosveldt
 • Rainbowsenioren – Kunnen zijn wie ze zijn, kunnen liefhebben wie ze willen - Els Messelis
 • De juridische verankering van ouderenrechten – Over de noodzaak van een nieuw VN-verdrag - Marijke De Pauw
 • Op zoek naar de ontbrekende schakel – Waarom een ouderenrechtencommissariaat? - Johan Leman, Bernard Hubeau en Robert Crivit