U bent hier

Energietransitie: aanbevelingen van kwetsbare burgers voor een eerlijker en groener Europa

In een tijd waarin de klimaatuitdaging belangrijker is dan ooit, heeft het Europese project "Fair Energy Transition for All" (FETA) zijn resultaten opgeleverd. Dit project, dat in 2020 werd gelanceerd door de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met een consortium van vijf filantropische organisaties, stelde kwetsbare 900 burgers in Europa in staat om te zeggen wat hun noden en zorgen zijn over de energietransitie. Het doel was hun stem te laten horen bij de ontwikkeling van het energiebeleid. In totaal werden bijna 100 focusgroepen gehouden in 9 Europese landen (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Spanje).

Op basis van de verzamelde informatie hebben multidisciplinaire deskundigen concrete aanbevelingen voor de Europese autoriteiten en de nationale regeringen opgesteld. Origineel aan deze aanpak was dat deze aanbevelingen terug werden gekoppeld aan de kwetsbare burgers om hun mening erover te kennen. De uitdaging, die des te relevanter is gezien de huidige energiecrisis, is het vermijden van overhaaste en algemene maatregelen die de ongelijkheid kunnen vergroten. 

Onder de aanbevelingen die worden gedaan om zoveel mogelijk mensen ertoe aan te zetten een properder en duurzamer energiebeleid te voeren, zijn: massale investeringen in infrastructuur (huisvesting, mobiliteit, energie); gerichte en makkelijk toegankelijke financiële steun die de meest kwetsbare burgers in staat zou stellen hun huizen en verplaatsingen aan te passen; hervorming van de belastingstelsels om energie-efficiëntie aan te moedigen en de CO2-uitstoot te verminderen; positieve en gepersonaliseerde communicatie, zowel over het onderwerp van de energietransitie als over bestaande steunmaatregelen en bijdragen van individuele huishoudens. De rode draad moet billijkheid zijn: de meest kwetsbare burgers zijn bereid bindende maatregelen te aanvaarden, als de gevolgen eerlijk en billijk zijn voor iedereen.

Meer op kbs‑frb.be

(Foto door Pixabay)