U bent hier

Covid-19

Cahier Veerkracht in coronatijden

Op 14 maart 2020 ging België in lockdown om de corona-pandemie in te dijken. Zorg- en welzijnsorganisaties vingen meteen noodsignalen op van kwetsbare groepen zoals thuislozen, mensen zonder wettig verblijf, mensen in armoede, psychisch kwetsbaren, alleenstaande ouderen en ouders. Van dag op dag schakelden veel organisaties over op noodhulp, van voedselbedeling tot telefoonrondes, van huisbezoeken en onderwijssteun voor kinderen tot medische zorg voor daklozen en veel meer.

Dr. Jo Butaye "De eerstelijnshulp heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens deze crisis"

Het wijkgezondheidscentrum Medikuregem groeide uit een groepspraktijk met drie zelfstandige artsen in Anderlecht. Die werken inmiddels al meer dan 40 jaar in de wijk. In 2008 werd de praktijk omgevormd tot een wijkgezondheidscentrum, met inmiddels 4.400 patiënten en 30 medewerkers. De mutualiteit betaalt maandelijks een forfaitaire vergoeding per ingeschreven patiënt, voor gratis eerstelijns gezondheidszorg door huisarts en verpleging.

Minor-Ndako: "Wij moesten meteen heel onze werkorganisatie omgooien"

Minor-Ndako begeleidt elk jaar meer dan 300 kwetsbare kinderen en jongeren. Die worden vaak doorverwezen door CLB’s, de politie of de jeugdrechtbank. Stein en Wannes werken in de leefgroep Koala te Dilbeek als begeleider van 11 kleuters en lagere schoolkinderen. Toen de corona-lockdown begon, gingen zij met drie kinderen samen in quarantaine.

Sofie Hoenkamp van InBrussel: "Voor mensen onderaan de arbeidsmarkt wordt het na de corona-crisis nog moeilijker"

Sinds 2012 begeleidt vzw InBrussel kwetsbare werkzoekenden die op eigen kracht moeilijk een job vinden. Met middelen van Actiris, ESF Vlaanderen en VDAB organiseren zij projecten voor langdurig werklozen, 50-plussers, gedetineerden, vluchtelingen, slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel, jongeren die geen schooldiploma haalden, enzovoort. Op jaarbasis begeleiden zij met 13 medewerkers 750 werkzoekenden.