U bent hier

Ouderen

Charlotte Hanssens van Het BuurtPensioen: "Op bezoek gaan bij elkaar of elkaar in groep ontmoeten was niet meer mogelijk"

‘Blijf in uw kot’ is dé basisregel om de corona-epidemie in te dijken. Zeker voor ouderen is dit belangrijk, omdat zij een hoog risico hebben om besmet te geraken. Het BuurtPensioen werkt al jaren samen met kwetsbare, oudere Brusselaars. Alle antennes van Het BuurtPensioen dragen er vandaag toe bij, om deze moeilijke tijden samen te overbruggen.

 

Taskforce Woonzorg Vlaanderen

Hervorming en vernieuwing van het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen

Minister Vandeurzen riep in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te hervormen en te vernieuwen. De krijtlijnen voor dit nieuwe beleid werden vastgelegd in de visienota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda’.

Masterplan Woonzorg Brussel

De vergrijzing stelt het beleid voor grote uitdagingen, ook in Brussel. Hoe kunnen en willen we het welzijn en de zorg van ouderen in deze grootstad blijven waarborgen of verbeteren? Moeten we verder investeren in residentiële zorg of vraagt de Brusselse context om eigen accenten en prioriteiten? En staat de Vlaamse woonzorg klaar om dit op te vangen?