U bent hier

Twee Brusselse sociale organisaties gaan out of the box!

Hoe zet je marketing- en communicatiestrategieën in om duurzame keuzes te maken?

Gewoonten bepalen ons gedrag en ingesleten gewoonten zijn moeilijk te doorbreken.Duurzame keuzes zien maken stimuleert anderen om het zelf te doen. Wat is haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk? Twee groepen masterstudenten Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel verdiepten zich tussen oktober 2023 en mei 2024 in de concrete cases van twee organisaties die deelnamen aan ons Koplopersprogramma om duurzaamheid te verankeren in hun organisatie. De studenten onderzochten hoe welzijnsorganisaties hun doelpubliek kunnen meekrijgen om duurzame keuzes te maken. De resultaten worden in een praktisch eindrapport per organisatie, met heel wat tips en geleerde lessen waar andere organisaties ook heel wat aan hebben.

Kinderdagverblijf Zonnekind is een Nederlandstalige kinderopvang van het GO! in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Het voorziet opvang voor 23 baby’s en peuters van 0 tot 36 maanden en maakt samen met 31 andere kinderdagverblijven deel uit van de GO! Scholengroep Brussel. KDV Zonnekind nam samen met zes andere Brusselse sociale organisaties het voortouw en engageerde zich om gedurende twee het SDG koplopersprogramma* 2022-2023 van het KenniscentrumWWZ te volgen.

*De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties werden opgesteld en samen het internationaal duurzaamheidskader voor de komende vijftien jaar vormen. Zo buigen ze zich over de meest dringende uitdagingen waar de samenleving vandaag voor staat, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en de aantasting van het milieu (Adams, 2020).)

De aanbevelingen in dit rapport voor het kinderdagverblijf biedt een realistische kans om de ouders meer te betrekken in de duurzame transitie, het tuintje een duurzame invulling te geven en de kinderen een veilige en gezonde omgeving te verschaffen om in te spelen en op te groeien. Deze aanbevelingen hoeven niet per se gezien te worden als een script waar strikt aan voldaan moet worden. Ze kunnen perfect als leidraad gezien worden voor een eigen vulling. Dit omdat de aanbevelingen op een wijze zijn geformuleerd dat ze ook door andere kinderdagverblijven onder de GO!-scholenkoepel toegepast kunnen worden. Met dit toekomstperspectief wordt aangegeven dat de voorstellen eveneens uitgewerkt zijn, met het idee om langdurig ingezet te kunnen worden. Er wordt tenslotte aangegeven dat deze aanbevelingen in verband met de communicatie naar de ouders volledig rekening hebben gehouden met de problematieken die het KVD heeft aangegeven zoals de taalbarrière die hun soms belet om succesvol met de ouders te communiceren, en dat ook deze aanbevelingen langdurig en door andere kinderdagverblijven ingezet kunnen worden.

Lees hier het volledige rapport over KDV Zonnekind.

De Welvaartkapoen Naaiateliers

De Welvaartkapoen is een sociaal geëngageerde welzijns-vzw die actief is in verschillende sectoren, voornamelijk gericht op Sint-Jans-Molenbeek. Het Lokaal Dienstencentrum ‘Het Begin’, ontwikkelde verschillende deelwerkingen, waaronder een sociaal restaurant, vervoersdienst en naaiatelier. Wat De Welvaartkapoen uniek maakt, is de nauwe samenwerking tussen de verschillende deelwerkingen, waardoor de resultaten worden behaald die bij kleinere organisaties moeilijker te realiseren zouden zijn. De diensten zijn gericht naar diverse kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals kansarme gezinnen, hulpbehoevenden en senioren.  Met het initiatief van de sociale economie biedt de vzw kansen aan zoveel mogelijk werknemers om werkervaring op te doen, met als uiteindelijke doel hun integratie in de reguliere arbeidsmarkt te vergemakkelijken. (naaiateliers, klusjesdienst, kok en ober)

Recent breidde de winkel van het retouche-en naaiatelier in het centrum van Molenbeek uit met een kringloopwinkel. Om dit nieuwe initiatief in de markt te zetten deden we beroep op de studenten. Hun conclusie en aanbevelingen in het rapport luiden als volgt:

De interne analyse biedt een diepgaand inzicht in de werking en uitdagingen van de tweedehandswinkel De Welvaartkapoen. Een cruciaal inzicht dat naar voren komt is de noodzaak gebruik te maken van diverse communicatiekanalen om informatie over de tweedehandswinkel effectief over te brengen naar inwoners van Molenbeek met beperkte financiële middelen. Daarnaast onderstreept de interne analyse het belang van het inspelen op bepaalde culturele waarden en interesses van de doelgroep om positieve attitudes te bevorderen ten opzichte van de tweedehands aankopen. Het benadrukken van kwaliteit en betaalbaarheid kan hierbij helpen. Op operationeel niveau benadrukt de interne analyse dat de winkelomgeving de inwoners van Molenbeek met beperkte financiële middelen moet aanspreken. Een aantrekkelijke en duidelijke presentatie van de producten kan de doelgroep motiveren om fysiek de tweedehandswinkel te bezoeken.

In dit rapport wordt een heldere analyse gemaakt van de huidige situatie en wordt een heel handig en bruikbaar pakket van communicatiemiddelen naar voor geschoven.

Lees hier het volledige rapport over de Naaiateliers.

Contact 
veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 59

Veerle zet zich gedreven in voor een betere kennis van de SDGs –de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties- Agenda 2030 met de slogan 'To leave no one behind'. Zij begeleidt, zowel het Kenniscentrum WWZ als de bredere Brusselse Welzijnssector, bij de implementatie van de SDGs. Daarbij staat het verkleinen van de kloof tussen kwetsbare Brusselaars en het recht op een duurzaam leven voor iedereen centraal.