U bent hier

11 en het Wereldfeest

Het Wereldfeest

Het Wereldfeest is een begrip in Leuven. Al decennia lang komt de Leuvense Noord-Zuidbeweging samen tijdens dit festival voor muziek, plezier en dans maar ook voor debatten, informatie en uitwisseling. Naast een uitgebreid muziekprogramma, eetstandjes, kinderanimatie en kraampjes, is er ook steeds aandacht voor inhoud. Via debatten, thematenten en infostands komen de bezoekers heel wat te weten over het jaarlijks thema. Tenslotte speelt het intercultureel aspect een belangrijke rol op het wereldfeest. Waar het oorspronkelijk eerder om wereldmuziek en wereldkeukens ging, speelt het globale verhaal vandaag de dag een centrale rol.*

De afgelopen jaren worden naast de Noord-Zuidbeweging ook andere sectoren betrokken bij het Wereldfeest. Zo wordt er sterk ingezet op duurzaamheid en komen ecologische thema’s vaker aan bod. Sinds kort zijn de etnisch-culturele verenigingen uit de stad ook nauwer betrokken bij de inrichting van het evenement.

Het Wereldfeest wordt georganiseerd door een vzw met één deeltijdse medewerker. Die coördineert verschillende werkgroepen van vrijwilligers die elk een deel van de organisatie op zich nemen. De vrijwilligers die het wereldfeest organiseren en voorbereiden, vormen een erg diverse groep. Het zijn mensen van verschillende organisaties, leeftijden en achtergronden. Daarbij is de meerderheid nog wel wit en iets ouder, maar de etnisch-culturele groepen laten zich steeds sterker gelden in de organisatie. Etnisch-culturele verenigingen maken deel uit van inhoudelijke stuurgroep, praktische stuurgroep en deelwerkingen en leveren ook vrijwilligers op de dag zelf. Ze bepalen mee de agenda, organiseren inhoudelijke delen van het festival op basis van hun ervaring en expertise, voorzien entertainment en mobiliseren hun netwerken. Etnisch-culturele verenigingen zijn dus volwaardige partners in dit verhaal.

Als 11.11.11 werken we al lange tijd mee aan het Wereldfeest. Dit bied ons de opportuniteit om van dichtbij mee te werken aan een project waarin diversiteit als meerwaarde wordt herkend en succesvol ingezet. Als organisatie leren we zo verschillende manieren kennen om vrijwilligers met een migratieachtergrond te binden aan 11.11.11 én houden we voeling met de vele etnisch-culturele verenigingen in de stad.

Bovendien kunnen we al enkele jaren rekenen op een centrale stand tijdens het Wereldfeest. Zo bereiken we een groot en divers publiek uit Leuven en omgeving. Op die manier kunnen we onze organisatie meer bekendheid verlenen bij het diverse Leuvens publiek en de noodzaak van onze werking en campagnes duidelijk maken aan een grote en brede groep Leuvenaars.

 

 

TOEGEPASTE TOOLS

FLEXIVOL (en elke component ervan)

Wat hebben we, als 11.11.11 geleerd uit de werking van het Wereldfeest? Hoe slaagt men erin om een diverse groep vrijwilligers aan te spreken, te motiveren en te binden? Dat bekijken we hier via de FLEXIVOL methode.

 • Flexibel: Het Wereldfeest bestaat uit veel deelwerkingen/werkgroepen en één coördinator. De werkgroepen zijn erg zelfstandig en engagementen in deze groepen zijn erg divers. De vrijwilligers kunnen dan ook redelijk eenvoudig hun eigen sterktes en ervaring uitspelen binnen de organisatie.
 • Legitimiteit:  Het wereldfeest is een instituut in geëngageerd Leuven. Dit jaar is het de 29e editie! Heel wat organisaties kunnen hier een breed publiek bereiken en het publiek kan op haar beurt heel wat informatie vinden in een erg ontspannen omgeving. Ook het belang van interculturele uitwisseling is erg duidelijk tijdens het Wereldfeest. Daardoor zijn ook vrijwilligers met migratieachtergrond erg gemotiveerd en herkennen ze zichzelf in diversiteit binnen dit festival.
 • Ease of acces: De coördinator steekt erg veel energie en tijd in het persoonlijk aanspreken van mensen/organisaties. De usual suspects staan steeds paraat, maar nieuwe, diversere organisaties worden ook gericht aangesproken. Net omdat vrijwilligers deel uitmaken van de centrale stuurgroepen, is de drempel om het “bestuur” van het wereldfeest aan te spreken best laag voor andere vrijwilligers. 
 • Xperiment: Elk jaar wordt er actief gezocht naar nieuwe activiteiten, programmapunten, werkvormen, randanimatie, … Hiervoor is de input van de vrijwilligers (via de werkgroepen) cruciaal. Er wordt steeds bekeken welke ervaringen en expertises de vrijwilligers aan tafel brengen. Van daaruit wordt het festival vorm gegeven. Dit zorgt voor veel vernieuwing doorheen de jaren en deze traditie zorgt ervoor dat ook de ideeën van nieuwe vrijwilligers gehoord worden.
 • Incentives: het hele festival draait op vrijwilligers (en één part-time medewerker). De vrijwilligers zijn na elke editie erg trots op hun realisatie. Ze kunnen ook volop van het festival genieten op de dag zelf door gratis drank- en eetbonnetjes. 
 • Variatie: De organisatie vergt zowat alle mogelijk denkbare functies. Van tapper, over communicatie verantwoordelijke of animator tot logistiek talent. Het is dan ook erg makkelijk om mensen een nuttige taak te geven die voldoening geeft, los van de capaciteiten, talenkennis, ervaring, leeftijd of persoonlijke voorkeuren van de vrijwilliger. Hierdoor is het mogelijk om een heel diverse vrijwilligersgroep aan te spreken en rekening te houden met hun voorkeuren. Mensen krijgen ook de kans om verschillende taken uit te proberen al naargelang hun interesse dat jaar, niemand roest vast in een taak.
 • Organisatie:  Dankzij de coördinator is de organisatie erg laagdrempelig, horizontaal en duidelijk. Ook het feit dat het grootste deel van de organisatie in handen is van vrijwilligers zorgt ervoor dat alle lagen van de organisatie vlot aanspreekbaar en bereikbaar zijn. 
 • Leuk: Het festival op zich is natuurlijk erg leuk. Ook de vergaderingen vooraf zijn steeds ontspannen, met gratis broodjes, informeel startmoment en mogelijkheid om na te praten achteraf.

 

KWADRANT DRAAGVLAK IN JE ORGANISATIE

Om te blijven bouwen aan linken en verankering van het diversiteitsthema, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, is het belangrijk te weten hoe je netwerk eruit ziet. Wie zijn je vrienden, vijanden, coalitiegenoten en opponenten? Door ze in onderstaande draagvlakoefening te plaatsen naargelang al dan niet gedeelde belangen en vertrouwen, weet je ook welke dynamieken er waarschijnlijk spelen en hoe je best communiceert.

Verschillende  belangen

Onderling Vertrouwen

Gelijke belangen

 OPPONENTEN: toon respect
 • Oudere vrijwilligers die reeds lang meedraaien maar niet per se de nood van diversiteit inzien.
 • Organisatorische partners en sponsors
 VRIENDEN: wees openhartig
 • Etnisch culturele organisaties
 • Jongere/nieuwere vrijwilligers
 • Groot deel standhouders
 • Sommige inhoudelijke partners (11, vluchtelingenwerk, …)
 VIJANDEN: wees duidelijk
 • Sommige stadsdiensten
 • Klein deel van de bezoekers
 COALITIEGENOTEN: wees zakelijk
 • Sommige standhouders (niet betrokken ngo’s)
 • Deel van de bezoekers
 • Muzikanten

Wantrouwen

 

DE FEEDBACK HAND

Hoe evalueren we als 11.11.11 de diversiteit in de werking van het Wereldfeest? Dat doen we hier via de methode van DE FEEDBACK HAND (goed, een vraag, niet goed, trouw/verbonden, nog groeien)

 

 • Duim = Goed: Er heerst een sterke betrokkenheid van etnisch-culturele organisaties uit Leuven en omgeving
 • Wijsvinger = Vraag: hoe kan de diversiteit van de dag-vrijwilligers nog verbreed worden? Nu is de meerderheid van de vrijwilligers op het evenement zelf nog weinig divers.
 • Middenvinger = Niet goed: De Leuvense jeugdwerking is momenteel nog erg weinig betrokken bij de organisatie van het Wereldfeest.
 • Ringvinger = Verbonden: Zowel 11.11.11 als het wereldfeest en z’n vrijwilligers delen een sterke visie van internationaal burgerschap. Dat hier zo sterk op wordt ingezet is dan ook een verbinden factor waar iedereen zeker verder op wil bouwen.
 • Pink = Nog groeien: Op dit moment worden buurtbewoners rond het park waar het Wereldfeest jaarlijks doorgaat in beperkte mate betrokken bi het evenement. Dit kan echter beter en duurzamer. Ook in deze samenwerking kan de aandacht voor diversiteit nog iets sterker.
 

* Het idee dat het globale Zuiden en Noorden dezelfde strijd voeren. Dat acties en beslissingen in het noorden grote impact kunnen hebben in het zuiden en omgekeerd. Het is dus geen wij-zij verhaal, waarbij het globale noorden het zuiden steunt, maar een gezamenlijk verhaal van duurzaamheid, rechtvaardigheid en samenwerking.