U bent hier

Samen de gevangenis in

“Onze dienst justitieel welzijnswerk werkt al bijna 20 jaar met gedetineerden. Zo begeleiden we al geruime tijd een geïnterneerde man met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor de feiten die hij pleegde, is hij niet toerekeningsvatbaar verklaard.

Om vrij te komen, moet hij een reclasseringsplan voorleggen waarin staat wat hij na zijn vrijlating gaat doen. Heeft hij een woning of opvang? Wordt hij begeleid? Wij werken samen met de sociale dienst van de gevangenis om dat plan op te stellen en vroegen DOP ons daarbij te helpen. Zij weten beter welke hulpverlening er bestaat voor iemand met NAH en kunnen zo nodig de eerste stappen zetten voor het bekomen van een VAPH-erkenning.

Als ze met die man praten, gebruiken ze schema’s, werken erg visueel en met veel structuur en herhaling. Iemand met NAH heeft vaak weinig zelfinzicht, je mag dus niet teveel verwachten. DOP ondersteunt het denkproces om te komen tot een realistisch ondersteuningsplan. Met inzet van onze verschillende expertises wordt het plan van die man alleen maar beter. De gevangenisdirectie waardeert ten zeerste de inbreng van DOP en hun grote openheid naar gedetineerden.”

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Els ondersteunt jullie intersectorale samenwerkingen. Je kan op haar rekenen voor advies en begeleiding. Ze organiseert 2 keer per jaar het intersectoraal netwerkevenement en coördineert de samenkomsten van de groep bruggenbouwer, waarbij expertise-uitwisseling en casusoverleg centraal staan. Bovendien heeft ze, dankzij de contacten op het terrein, een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van het Kenniscentrum.

Lees ook 
stapel cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg