U bent hier

Mensen met een handicap

CuSeHA leertraject

Waarover gaat het?

Het Brussels landschap voor personen met een (vermoeden) van een handicap is heuvelachtig. Een bureaucratische wirwar, meertaligheid en lange wachtrijen zorgen ervoor dat velen hun weg niet vinden naar het bestaande aanbod. Verder is het (h)erkennen van een handicap  voor niemand een ‘kant-en-klare zaak’. Denk maar aan het opmerken van bepaalde gedragingen, de bewustwording, de juiste informatie vinden, een behoefte en ondersteuningsnood uiten, begrepen worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Intersectorale studiedag / journée d'étude transversale

Français - voir dessus

Elk jaar organiseert de Brusselse dak -en thuislozensector de Week van de Thuislozenzorg met een boeiende studiedag met actuele thema’s.

Elk jaar organiseert het Kenniscentrum WWZ een intersectorale ontmoetingsdag.

Eén keer om de drie jaar laten we die samen vallen. Dit jaar is het weer zover, rond het thema "Het einde van een begeleiding. Loslaten, hoe doe je dat?"

Situatieanalyse 2020 - kwalitatieve data

Het verhaal van persoonsvolgende financiering is in theorie een mooi verhaal. Personen met een handicap zouden zo zelf de regie in handen hebben om maximaal deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dit zou een omslag kunnen betekenen naar volledige inclusie. Dit doel is echter niet evident om zomaar waar te maken. Het is een complex verhaal, zeker in Brussel. Inclusie is immers meer dan een rugzak met geld.

Situatieanalyse 2020 - kwantitatieve data

Er werden voor de situatieanalyse cijfers gevraagd betreffende erkenningen van handicap door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap (FOD). Verder rapporteren we de data van het VAPH, Phare en Iriscare, de 3 agentschappen die in het Brussels hoofdstedelijk gewest verantwoordelijk zijn voor gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan personen met een handicap. Tot slot zoomen we in op  de cijfers uit de (zelf)rapportage aangaande personen met een vermoeden van handicap die beroep doen op ondersteuning uit andere sectoren.

CultuurSensitieve zorg bij personen met een Handicap (CuSeHa)

Het project CuSeHa (Cultuursensitieve zorg bij personen met een Handicap) is een gezamenlijk project van Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw (DOP) en het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij middelen van het Agentschap Binnenlands Bestuur & het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Bruggenbouwers

Bruggenbouwer is het intersectoraal leerplatform. Deelnemers komen uit de thuislozensector, sector personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg en enkele uit aanbelendende sectoren. Het is een combinatie van kennismaking, inhoud, casusbespreking, expertisedeling en vernieuwing. Talloze korte en langere intersectorale samenwerking ontsproten reeds in de schoot van dit platform. Door elkaar te kennen wordt samenwerken vanzelfsprekend. 

Wat doen we?

- 4 à 6 wekelijkse bijeenkomsten met zo'n 10 tot 20 deelnemers.