U bent hier

Bruggenbouwers

Samenwerking leidt tot verandering

Bruggenbouwer is het intersectoraal leerplatform. Deelnemers komen uit de thuislozensector, sector personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg en enkele uit aanbelendende sectoren. Het is een combinatie van kennismaking, inhoud, casusbespreking, expertisedeling en vernieuwing. Talloze korte en langere intersectorale samenwerking ontsproten reeds in de schoot van dit platform. Door elkaar te kennen wordt samenwerken vanzelfsprekend. 

Wat doen we?

- 4 à 6 wekelijkse bijeenkomsten met zo'n 10 tot 20 deelnemers.

- Ontmoeten: we stellen nieuwe projecten en deelnemers voor.

- Casusbespreking: complexe casussen die sectoriele oplossingen overstijgen.

- Uitwisseling eigen expertise, hulpverleningsmethodieken en tools om van elkaar te kunnen leren. 

- Naast de eigen expertise naar boven halen, worden ook externe experten uitgenodigd.- Tijdens de pauzes, voor en na,  wordt een veelheid van informatie informeel uitgewisseld, of worden afspraken gemaakt, soms rond heel concrete cliënten en doorverwijzingen.

 

We zijn vooral een groep waar delen, ontmoeten en leren centraal staat. We doen dit op een ontspannen en informele manier. Kortom, je bijdrage zit in het ter plekke delen van je expertise en (ervarings)kennis.. Het is de kennis die bij jou zit, die telt. De thema's worden aangedragen door de groep.

 

Wie zijn de deelnemers? Hulpverleners uit:

- de thuislozenzorg: Aprestoe, CAW-Brussel (Albatros, Woonbegeleiding De Schutting, Puerto), Diogenes Straathoekwerk, Famihome, Open Deur, Talita, Pag-Asa, Yemaya

- het 'algemeen' welzijnswerk: CAW-Brussel, OCMW Brussel

- de sector werk: Groep Intro

- de sector personen met een handicap: Hubbie, CAD De Boei, CAD De Werklijn, DOP-Brussel en BRAP, Pleegzorg Vlaams-Brabant, MPC Sint Franciscus, Zonar, Sociale Dienst van de federale overheid, vzw Zonnelied, Zaveldal

- de sector geestelijke gezondheidszorg: Beschut wonen De Lariks, Mobiel team Hermes +, Mobiel team Psychiatrische thuiszorg Lila, Dagcentrum Thuis, Psychiatrie van UVC-Brugmann Ziekenhuis, Mobiel team MAYA, PSC Sint Alexius

 

 

 

bruggenbouwer klaverblad
Op bezoek bij Aprestoe

Via de bruggenbouwers creëren we een intersectorale community van Brusselse hulpverleners. De hulpverleners bespreken casussen, wisselen expertise uit en werken aan intersectorale oplossingen. Organisatie- en sectorbelangen staan niet op de voorgrond, wel de Brusselaar, met zijn of haar ondersteuningsnood. we creëren samen een ruimte waarin hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten en energie en inhoud kunnen opdoen. Het is één grote lerende community. 

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Downloads 
Lees ook 
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg