U bent hier

Bruggenbouwers

Samenwerking leidt tot verandering

Bruggenbouwer is het intersectoraal leerplatform. Deelnemers komen uit de thuislozensector, sector personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg en enkele uit aanbelendende sectoren. Het is een combinatie van kennismaking, inhoud, casusbespreking, expertisedeling en vernieuwing. Talloze korte en langere intersectorale samenwerking ontsproten reeds in de schoot van dit platform. Door elkaar te kennen wordt samenwerken vanzelfsprekend. 

Wat doen we?

- 4 à 6 wekelijkse bijeenkomsten met zo'n 10 tot 20 deelnemers.

- Ontmoeten: we stellen nieuwe projecten en deelnemers voor.

- Casusbespreking: complexe casussen die sectoriele oplossingen overstijgen.

- Uitwisseling eigen expertise, hulpverleningsmethodieken en tools om van elkaar te kunnen leren. 

- Naast de eigen expertise naar boven halen, worden ook externe experten uitgenodigd.

  • In februari nodigden we Evy Meys van de KULeuven uit naar aanleiding van haar onderzoek 'versterken van het sociale netwerken'. "Het doel iss begeleiders van de nodige kennis en strategieën te voorzien om op een doelgerichte, methodische en systematische wijze aan de slag te gaan met de sociale netwerken van hun cliënten. Dit met het oog op de versterking en uitbreiding van deze netwerken ter ondersteuning van de persoon met een beperking." 
  • In maart hadden we Veerle Leroy van het KC WWZ uitgenodigd. Veerle organiseerden met een 18 tal geïnteresseerden oefening rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN, waar ook de Vlaamse Overheid en de VGC zich mee inschrijven. In een prikkelende workshop gingen we na hoe we hierrond met ons team én met onze cliënt kunnen werken. Sommigen verkennen de piste om de SDG's in hun meerjarenplanning op te nemen. 

- Tijdens de pauzes, voor en na,  wordt een veelheid van informatie informeel uitgewisseld, of worden afspraken gemaakt, soms rond heel concrete cliënten en doorverwijzingen.

Tijdens deze coronapandemie komen we digitaal samen!

Wie zijn de deelnemers?

Vanuit de thuislozenzorg: Aprestoe, CAW-Brussel (Albatros, Woonbegeleiding De Schutting, Puerto), Diogenes Straathoekwerk, Famihome, Open Deur, Talita, Pag-Asa

Vanuit de sector personen met een handicap: Hubbie, CAD De Boei, CAD De Werklijn, DOP-Brussel, Pleegzorg Vlaams-Brabant, MPC Sint Franciscus, Zonar, Sociale Dienst van de federale overheid, vzw Zonnelied

Vanuit de sector geestelijke gezondheidszorg: Beschut wonen De Lariks, Mobiel team Hermes +, Mobiel team Psychiatrische thuiszorg Lila, Dagcentrum Thuis, Psychiatrie van UVC-Brugmann Ziekenhuis, Mobiel team MAYA.

Vanuit gezin/ algemeen welzijnswerk: Sonja Ertejee

Volgende afspraak?

 

Dinsdag 11 mei 2021, van 13u30 tot 15u30 (vooral voorbereiding Intersectorale netwerkdag)

Dinsdag 22 juni, van 13u30 tot 15u30 (ovb) thema 'bewindvoering'

Wil je erbij zijn? Geef Els een seintje!

bruggenbouwer klaverblad

Via de bruggenbouwers creëren we een intersectorale community van Brusselse hulpverleners. De hulpverleners bespreken casussen, wisselen expertise uit en werken aan intersectorale oplossingen. Organisatie- en sectorbelangen staan niet op de voorgrond, wel de Brusselaar, met zijn of haar ondersteuningsnood. we creëren samen een ruimte waarin hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten en energie en inhoud kunnen opdoen. Het is één grote lerende community. 

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Els ondersteunt jullie intersectorale samenwerkingen. Je kan op haar rekenen voor advies en begeleiding. Ze organiseert 2 keer per jaar het intersectoraal netwerkevenement en coördineert de samenkomsten van de groep bruggenbouwer, waarbij expertise-uitwisseling en casusoverleg centraal staan. Bovendien heeft ze, dankzij de contacten op het terrein, een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van het Kenniscentrum.

Downloads 
Lees ook 
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg

Bruggenbouwer viert zijn 10e verjaardag: Kleuren voor de hulpverlener 3.0: hoe buiten de lijntjes kleuren voor cliënten die buiten de hokjes vallen?

Agenda
Agenda 
Andere info