U bent hier

Wat is Het BuurtPensioen?

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Het BuurtPensioen uitgelegd

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Een lokale antenne koppelt vraag en aanbod aan elkaar

  • De deelnemers engageren zich om elkaar te steunen. Het ene moment biedt persoon A hulp aan persoon B, het andere moment kan hij iets vragen aan persoon C. De basis van Het BuurtPensioen is de wederkerigheid: iedereen kan iets vragen, iedereen heeft ook iets te bieden. Door die onderlinge verbondenheid ontstaat een dynamiek die de sociale cohesie in de wijk versterkt. 
  • Het BuurtPensioen is een begeleid netwerk. De lokale antenne wordt altijd gemodereerd door een lokale partner zoals een dienstencentrum, buurthuis of voorziening. De koppeling van vraag en aanbod gebeurt door een coördinator-vrijwilliger.
  • Elke maand is er een bijeenkomst waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen, hun verwachtingen formuleren, en waar ze bespreken wat goed gaat en wat beter kan. Het is vooral een gezellig moment waar ze naar uitkijken, en dat ervoor zorgt dat de deelnemers zich het netwerk toe-eigenen. Het wordt hún netwerk.
  • De inzet van de deelnemers wordt geregistreerd via een systeem van timebanking. Wanneer iemand hulp biedt, registreert hij of zij per kwartier hoeveel tijd hij daaraan besteedt. Die tijd kan later ingezet worden om zelf hulp te vragen. Zo legt Het BuurtPensioen de basis voor een blijvende solidariteit. Het is meteen ook een alternatieve vorm van pensioensparen.

 

Het BuurtPensioen in 3minuten toegelicht

 

Het BuurtPensioen past binnen de visie van Buurtgerichte Zorg

Op enkele jaren tijd heeft Het BuurtPensioen zich ontwikkeld tot een waardevolle partner in de zorg.

  • De deelnemers maken veel tijd voor elkaar, wat onbetaalbaar is.
  • De wederkerigheid verbindt hen met elkaar en brengt een nieuwe dynamiek in de buurt.
  • Door vrijwilligerswerk te doen, worden ze weerbaarder.
  • Hun onderlinge steun verhoogt ook hun vermogen om zelfstandig thuis te blijven wonen.

 

Het BuurtPensioen toont de waarde van de informele zorg, en hoe een beperkte ondersteuning veel mogelijk maakt.

Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers