U bent hier

Wat is Het BuurtPensioen?

Het BuurtPensioen uitgelegd

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Een lokale antenne koppelt vraag en aanbod aan elkaar

  • De deelnemers engageren zich om elkaar te steunen. Het ene moment biedt persoon A hulp aan persoon B, het andere moment kan hij iets vragen aan persoon C. De basis van Het BuurtPensioen is de wederkerigheid: iedereen kan iets vragen, iedereen heeft ook iets te bieden. Door die onderlinge verbondenheid ontstaat een dynamiek die de sociale cohesie in de wijk versterkt. 
  • Het BuurtPensioen is een begeleid netwerk. De lokale antenne wordt altijd gemodereerd door een lokale partner zoals een dienstencentrum, buurthuis of voorziening. De koppeling van vraag en aanbod gebeurt door een coördinator-vrijwilliger.
  • Elke maand is er een bijeenkomst waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen, hun verwachtingen formuleren, en waar ze bespreken wat goed gaat en wat beter kan. Het is vooral een gezellig moment waar ze naar uitkijken, en dat ervoor zorgt dat de deelnemers zich het netwerk toe-eigenen. Het wordt hún netwerk.
  • De inzet van de deelnemers wordt geregistreerd via een systeem van timebanking. Wanneer iemand hulp biedt, registreert hij of zij per kwartier hoeveel tijd hij daaraan besteedt. Die tijd kan later ingezet worden om zelf hulp te vragen. Zo legt Het BuurtPensioen de basis voor een blijvende solidariteit. Het is meteen ook een alternatieve vorm van pensioensparen.

 

Het BuurtPensioen in 3minuten toegelicht

 

Het BuurtPensioen past binnen de visie van Buurtgerichte Zorg

Op enkele jaren tijd heeft Het BuurtPensioen zich ontwikkeld tot een waardevolle partner in de zorg.

  • De deelnemers maken veel tijd voor elkaar, wat onbetaalbaar is.
  • De wederkerigheid verbindt hen met elkaar en brengt een nieuwe dynamiek in de buurt.
  • Door vrijwilligerswerk te doen, worden ze weerbaarder.
  • Hun onderlinge steun verhoogt ook hun vermogen om zelfstandig thuis te blijven wonen.

 

Het BuurtPensioen toont de waarde van de informele zorg, en hoe een beperkte ondersteuning veel mogelijk maakt.

Contact 

Charlotte Hanssens

charlotte.hanssens@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 40 / GSM 0484 483 833

Charlotte is verantwoordelijk voor de uitbouw van Het BuurtPensioen sinds 2016. Dat BuurtPensioen bestaat uit verschillende, lokale netwerken van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze coördineert de begeleiding en stimuleert de groei van elk nieuw netwerk. Wil je graag een lokaal netwerk oprichten in jouw buurt, dan ben je bij haar aan het juiste adres.

Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers