U bent hier

Het is fijn om als groep te helpen

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Rachida (55j) helpt als vrijwilliger in de Noordwijk

“Velen onder ons helpen elkaar sowieso. Maar het is fijn om dat ook als groep te doen. Zo krijg je verbinding met elkaar. Ik ga vaak op bezoek bij iemand die al lang ziek is en nergens meer naartoe kan. Maar als ik eens niet kan, gaat iemand anders in mijn plaats. Mensen zijn altijd blij als er iemand op bezoek komt die ze kennen.”

Lees ook 
BuurtPensioen

Lees hier de verhalen van onze vrijwilligers en medewerkers

Kennis

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers