U bent hier

Zelforganisaties

Zelforganisaties voor Etnisch Culturele Minderheden

  • zijn opgericht door Belgen van vreemde origine,
  • spelen in op de noden en de dynamiek van hun gemeenschap en zijn plaatsen van solidariteit, vertrouwen en nabijheid voor haar leden,
  • staan open voor iedereen, organiseren ontmoeting en dialoog, en bouwen bruggen met de Belgische bevolking,
  • houden contact met het thuisland en de veranderingen die daar vaak plaatsvinden.

Bestuur en personeel van zelforganisaties behoren altijd tot een culturele minderheid. Meestal zijn het vrijwilligers.

De eerste zelforganisaties ontstonden na de tweede wereldoorlog, toen de migratiestromen van Italianen, Grieken, Spanjaarden, Turken en Marokkanen op gang kwamen.

Zelforganisaties vallen onder het sociocultureel volwassenenwerk.

  • Elke zelforganisatie moet in Vlaanderen en Brussel lid zijn van een federatie. Die federaties krijgen subsidies van de overheid.
  • De meeste federaties zijn lid van het Minderhedenforum, de spreekbuis en de belangenbehartiger van de sector en van migrantengemeenschappen. Het aantal organisaties stijgt zowel in Vlaanderen als in Brussel.

De federaties die in Brussel actief zijn, vindt u op

Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 48

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Samenwerking zelforganisaties en welzijnssector - Verslag denkmoment

Verslag van het denkmoment

Cover cahier

Cahier Kotosa, ouder worden in het multiculturele Brussel

Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent?

Mina (rechts) "Ontzettend veel mensen worden getroffen."

Adib in de frontlijn: "Er heerst een grote onderlinge solidariteit"

Sinds 2015 richt de zelforganisatie ADIB (Action et Dialogue Bruxelles) zich tot kwetsbare mensen in Molenbeek. Door de lock down half maart viel hun dagelijkse werking stil, maar zij bleven niet bij de pakken zitten.