U bent hier

Zorg

Ook wie niet voldoende kracht heeft om voor zichzelf te zorgen, moet de regie in handen kunnen houden

Zorg speelt in op de nood aan verzorging of ondersteuning door ziekte, ouderdom, handicap of psychische problemen. Wie niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, heeft immers hulp en ondersteuning van anderen nodig. Maar ook wie niet voldoende kracht heeft om voor zichzelf te zorgen, moet de eigen regie in handen kunnen houden. Het uitgangspunt is dat iedereen de keuze en de mogelijkheid heeft om de eigen afhankelijkheid te organiseren. Daarbij vullen informele steun en professionele zorg elkaar aan.

Thema's 

Zorg en ondersteuning die geboden wordt door familie, kennissen of buren. Iemand die niet meer voor zichzelf kan zorgen, krijgt vaak spontane hulp van zijn...

Zorg

Formele zorg laat zorgbehoevenden en ouderen toe om langer thuis te blijven wonen. Er zijn heel veel vormen van thuiszorg, zoals gezinszorg, oppashulp,...

Zorg

Een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften.

Zorg