U bent hier

Zorg voor de Brusselse zorg

Zorgen voor de Brusselse zorg - workshopreeks voor zorg- en welzijnsprofessionals

Stress bij eerstelijnsprofessionals helpen voorkomen en verlichten: dat is het doel van deze workshopreeks, in samenwerking met Huis voor Gezondheid. Met acht workshops over verschillende thema's willen we inzetten op het behouden en verhogen van veerkracht bij zorg- en welzijnsprofessionals in de eerste lijn in Brussel. Dat doen we met middelen vanuit Fonds Dr. Daniël Deconinck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Zo willen we onze zorg- en welzijnswerkers optimaal ondersteunen, zodat zij elke dag veerkrachtig kunnen klaarstaan voor de Brusselaar.

De workshops

Praktisch 

 • De ondersteuning is gratis voor Brusselse Nederlandstalige zorg-en welzijnsprofessionals
 • Inschrijven is verplicht en kan op de site van Huis voor Gezondheid. Klik op de workshop die je wil volgen om naar het inschrijfformulier te gaan.
 • Meer info over het aanbod bij alev@huisvoorgezondheid.be of els.nolf@kenniscentrum.be
 • De workshops vinden plaats op verschillende locaties

 

Met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Lees ook 
Cover cahier Werken in welzijn en zorg in Brussel

De welzijns- en zorgsector is een van de grootste op de Brusselse arbeidsmarkt. Dit cahier wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die zich in Brussel inzet...

Kennis

Derde partijen

Mede-inrichter

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid…

 • brengt zorgverleners en organisaties samen met het oog op meer coördinatie en samenwerking in de Brusselse zorg,
 • zoekt een oplossing voor een aantal uitdagingen in de Brusselse gezondheidszorg,
 • weerspiegelt het engagement van de beleidsmakers om te investeren in de Nederlandskundige gezondheidszorg in de hoofdstad,
 • streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel,
 • ondersteunt zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een superdiverse hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen bieden,
 • faciliteert / initieert dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse zorglandschap, samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidzorg voor personen die beroep willen doen op de Nederlandstalige zorg in Brussel.