U bent hier

Cahier Buurtgerichte zorg

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden. Want de buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning. Visie en werkpraktijken hierover krijgen vorm, en het beleid heeft opnieuw meer aandacht voor een buurtgerichte benadering in welzijn en zorg.

Dit cahier is de voorlopige synthese van visie, praktijken en projecten buurtgerichte zorg in Brussel. De acht functies van buurtzorgregie worden getoetst aan de praktijk van enkele inspirerende projecten en drie initiatieven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden in de kijker gezet. BruZEL legt de link tussen buurtgerichte zorg en de hervorming van de eerstelijnszorg. Een reflectie over eenzaamheid en sociaal isolement toont het belang van ‘plekken van vertrouwen’ in de stad, waarna het cahier eindigt met een pleidooi voor meer basisvoorzieningen en nabijheidsdiensten als schakel tussen kwetsbare burgers en de zorg- en hulpverlening.

Dit cahier is een oproep om de krachten verder te bundelen, lokale samenwerking te versterken en buurtgerichte zorg vorm te geven ten behoeve van alle kwetsbare Brusselaars.

 

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Extra info 
Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften.

Zorg
De acht functies van buurtzorgregie

De acht functies van buurtzorgregie

Zorg
kassa

Samen met buurtbewoners bouwen aan een zorgzame buurt waar iedereen zijn talenten kan inzetten en waardig ouder kan worden.

Zorg
Molenbeek

Een ontmoetingsplek in de buurt, waar bewoners van alle rang en stand elkaar beter leren kennen en samen activiteiten doen.

Zorg
mensen aan tafel

Thuisbegeleiding voor ouderen: medewerkers in de sociale economie bezoeken senioren thuis, helpen hen in het dagelijks leven en doen zo werkervaring op.

Welzijn
Zorg
overleg

Mensen met een migratieachtergrond opleiden tot zorgambassadeur.

Zorg
mijn buurt

Is alles aanwezig in je buurt?

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg