U bent hier

Kompanie@home - Brussel

Aanpak

Detectie van noden

 • Veel Brusselse ouderen zijn eenzaam en hebben nood aan gezelschap of ondersteuning thuis. Kompanie@home biedt thuisbegeleiding aan deze ouderen.
 • De ouderen worden bereikt via lokale dienstencentra, verspreiding van folders, infomomenten en mond-tot-mond reclame. Soms worden mensen gewoon aangesproken op straat.
 • Tijdens een kennismakingsgesprek wordt nagegaan wat iemand echt nodig heeft.

De dienstverlening

 • Het aanbod bestaat uit gezelschap houden, gaan wandelen, samen boodschappen doen of naar de kapper gaan, tv kijken, samen het huis op orde houden, enzovoort.
 • Bij ziekenhuisopname wordt de begeleiding in het ziekenhuis verdergezet.
 • Afspraken worden per maand vastgelegd, telkens een voor- of een namiddag van 3 uur. Hiervoor betaalt de oudere een kleine vergoeding.

De werkervaring

 • Kompanie@home is een werkervaringsproject in de sociale economie. De begeleiding gebeurt door 7 medewerkers, bijna allen met migratieachtergrond. Zij werken in statuut Artikel60. Hierover lopen afspraken met verschillende OCMW’s.
 • De medewerkers krijgen een voltijds contract van 1 à 2 jaar, een introductie-zorgopleiding, een EHBO-cursus en taalopleiding Nederlands.
 • De omkadering bestaat uit een instructeur en een trajectbegeleider. Die begeleidt hen tot 6 maanden na beëindiging van het contract.

Opvolging

 • Van elke klant wordt een dossier bijgehouden, met daarin contactgegevens van thuiszorgdiensten, verpleging, huisarts, enzovoort. Ouderen die meer nodig hebben dan enkel gezelschap, worden in contact gebracht met andere diensten.

Leerpunten

 • Er doen zich vaak onvoorziene omstandigheden voor. Daarom is de instructeur altijd stand-by. Vaak is telefonisch advies voldoende, soms moet ter plekke gegaan worden.
 • Ouderen verkiezen meestal dat dezelfde persoon langskomt, ze hechten zich. Voor de medewerkers is het beter om bij zoveel mogelijk verschillende ouderen aan huis te gaan, want zo doen ze extra werkervaring op. Het is een kwestie van het  juiste evenwicht te vinden.
 • Sommige medewerkers worden door het OCMW verplicht om te gaan werken. Kompanie@home ziet het als haar taak hen te motiveren en op een goede manier te leren omgaan met ouderen. Dat lukt bijna altijd en dat geeft veel voldoening.

Acties

Onze dienstverlening

“Wij gaan 1 tot 5 halve dagen per week bij ouderen langs om hen gezelschap te houden en samen tijd door te brengen. Dat doorbreekt hun eenzaamheid. Wij doen ook soms huishoudelijke taken zoals stof afnemen, kleren naar de wasserij brengen of opruimen en afwassen. In principe doen we dat altijd samen, maximum één uur per dag. Het hoofddoel blijft om contact te hebben.”

Praktische organisatie

“Onze meeste klanten wonen in Brussel-Centrum, sommigen in Elsene, Schaarbeek, Jette, Anderlecht ... Elke ochtend bespreken alle medewerkers de gebeurtenissen van de vorige dag. Daarna gaat iedereen te voet of met openbaar vervoer naar zijn werkplek. Voor de verplaatsingen rekenen we 2 keer per dag een halfuur werktijd. Onze medewerkers doen een 8-tal bezoeken per week en krijgen minstens 2 halve dagen vorming en opleiding.”

De WhatsApp-groep

“Wat moet je doen als iemand de deur niet opendoet? Wat als iemand moet ververst worden en de verpleegster is er nog niet? Als iemand gevallen is? Elke week gebeurt er wel iets onvoorzien. ViaWhatsApp staan wij altijd in contact met elkaar, dat werkt heel goed. Als leidinggevenden kunnen we dan meteen advies geven en alles van dichtbij volgen. Ook het bewaken van grenzen hoort daar bij.”

Wat moet je doen als iemand de deur niet opendoet? Als iemand gevallen is? Elke week gebeurt er wel iets onvoorzien. ViaWhatsApp staan wij altijd in contact met elkaar, dat werkt heel goed

Omgaan met diversiteit

“Veel ouderen hebben het moeilijk om mensen van Afrikaanse origine of vrouwen met een hoofddoek te accepteren. Er bestaan jammer genoeg nog veel vooroordelen. Die helpen we doorbreken door te laten ervaren dat mensen met een migratieachtergrond hen even goed kunnen helpen. Voor onze medewerkers is het leerrijk dat ze met heel verschillende ouderen leren omgaan.”

De medewerkers

“Je ziet de medewerkers openbloeien. Zij leren verantwoordelijkheid nemen, kijken anders naar ouderen, willen nadien meestal met ouderen of kinderen gaan werken. Na een jaar werkervaring vinden ze het niet meer vanzelfsprekend om thuis te blijven. Het verandert hun leven, ogen gaan open. Op het einde van hun contract vragen ze altijd om langer te kunnen blijven. Maar dat gaat niet. We helpen ze wel zo goed mogelijk ander werk te vinden.”

Extra info 

Wat

Thuisbegeleiding voor ouderen: medewerkers in de sociale economie bezoeken senioren thuis, helpen hen in het dagelijks leven en doen zo werkervaring op.

Waar

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie

De Overmolen vzw ontwikkelt creatieve en duurzame antwoorden op stedelijke samenlevingsproblemen.

De Overmolen zet in op

bloem sociale netwerken samenwerken toeleiding detectie buurtanalyse beleidsadvies kracht en talenten informeren en sensibiliseren

Hoe donkerder de kleur, hoe meer er wordt op ingezet.
Klik op het bloemblad voor meer informatie over deze functie.

Timing

Gestart in 2010

Meer weten?

Hakima Marbouh en Jan Vranckx www.deovermolen.be

Steun van

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Actiris

Lees ook 
cover cahier 10

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

Zorg
De acht functies van buurtzorgregie

De acht functies van buurtzorgregie

Zorg
kassa

Samen met buurtbewoners bouwen aan een zorgzame buurt waar iedereen zijn talenten kan inzetten en waardig ouder kan worden.

Zorg
Molenbeek

Een ontmoetingsplek in de buurt, waar bewoners van alle rang en stand elkaar beter leren kennen en samen activiteiten doen.

Zorg
overleg

Mensen met een migratieachtergrond opleiden tot zorgambassadeur.

Zorg