U bent hier

Eindejaar: pralineactie & actie tegen eenzaamheid

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Eindejaar: pralineactie 

Eindejaar: pralineactie 

Het BuurtPensioen telt ondertussen al met meer dan 600 actieve deelnemers die samen voor elkaar zorgen, van dag tot dag en met een grote glimlach. Ook dit jaar konden we opnieuw rekenen op meer dan duizenden uren aan burenhulp, van gezelschap houden, boodschappen doen en een buur helpen met de gsm tot begeleiding naar het vaccinatiecentrum.

Om onze deelnemers in de eindejaarsperiode te bedanken voor hun fantastische inzet dit voorbije jaar, delen we tijdens de maand december pralinedoosjes uit aan de deelnemers binnen ons netwerk. De vrijwilligers binnen ons netwerk die dat willen zullen de pralines vervolgens ook mee helpen uitdelen aan onze andere, minder mobiele deelnemers in het netwerk. Op die manier proberen we echt iedereen te bereiken en de contacten tussen buurtbewoners in deze eindejaarsperiode toch te behouden en te versterken. Tegelijkertijd willen we onze deelnemers hiermee ook aanmoedigen om de pralines te delen met kwetsbare en geïsoleerde mensen uit hun buurt. Zo hopen we mensen te blijven herinneren aan het grote isolement onder ouderen. Buurtbewoners die ons burenhulpnetwerk nog niet kennen, kunnen zo trouwens ook kennismaken met het ons burenhulpnetwerk en kunnen zo gezellig bij aansluiten. 

Samen zorgen we voor een warm Brussel. Zonder vrijwilliger, geen BuurtPensioen. 

Samen tegen eenzaamheid

De eindejaarsperiode is vaak een extra lastige tijd is voor mensen die er niet voor kiezen alleen te zijn. Graag willen wij hierbij een extra oproep lanceren  om tijdens deze periode extra attent te zijn voor kwetsbare buurtbewoners en niet te aarzelen hen eens aan te spreken. Een glimlach, een kaartje in de bus of een simpele “hallo” kan werkelijk wonderen doen. Zoals elk jaar lanceren we bij het BuurtPensioen op het einde van het jaar onze actie tegen eenzaamheid, waarbij mensen die dat willen zich kunnen opgeven om andere leden van het netwerk een extra handje te helpen of hen een hart onder de riem te steken. Help je graag mee of kan je zelf wat hulp gebruiken? Aarzel dan zeker niet en laat het ons weten of neem contact op met jouw lokale antennebegeleidster. Zo kunnen we allemaal samen, zonder zorgen en met een warm hart, het nieuwe jaar in!

FR | 

Fin d'année: action pralines 

Notre réseau BuurtPensioen compete désormais plus de 600 participant.es actifs.ves qui s'occupent les uns des autres, au jour le jour et avec un grand sourire. Des milliers d'heures d'aide entre voisin.es, que ce soit pour tenir compagnie, faire des courses, aider un.e voisin.e dans son exploration digitale ou l'accompagner à un rendez-vous médical (vaccination, consultation).

En décembre, afin de remercier nos participant.es, nous offrirons des boîtes de pralines dans nos antennes. Les volontaires du réseau, qui le souhaitent, seront invité.es à apporter les chocolats à d'autres participant.es moins mobiles de BuurtPensioen. De cette manière, nous essayons de toucher le plus grand nombre de membres possible, en maintenant et renforçant les contacts entre les habitant.es, en cette période de fin d'année. Parallèlement, nous voulons aussi encourager nos participant.es à partager les pralines avec des personnes vulnérables et isolées de leur quartier. Nous espérons ainsi continuer à mettre en lumière le grand isolement des personnes âgées. Les voisin.es qui ne connaissent pas encore notre réseau d’entraide pourront ainsi apprendre à le découvrir et être invité.es à nous rejoindre. 

Ensemble, nous contribuons à rendre Bruxelles chaleureuse

Ensemble contre la solitude
La période de fin d'année est souvent un moment particulièrement difficile pour les personnes qui ne choisissent pas d'être seules. Nous souhaitons lancer un appel supplémentaire à nos lecteur.trices pour qu'ils et elles soient particulièrement attentifs.ves aux résident.es vulnérables pendant cette période et qu’ils.elles n'hésitent pas à leur parler. Un sourire, une carte postale ou un simple "bonjour" peuvent vraiment faire des merveilles. Comme chaque année, à la fin de l'année, BuurtPensioen lance son action contre la solitude. Les personnes qui le souhaitent peuvent se manifester pour donner un coup de main ou un coup de pouce aux autres membres du réseau. Voulez-vous aider ou avez-vous besoin d'aide vous-même ? N'hésitez pas à nous le faire savoir ou à contacter votre accompagnatrice d’antenne. De cette façon, nous pourrons entrer dans la nouvelle année tous et toutes ensemble, sans soucis, le cœur empli de solidarité.