U bent hier

De burger roert zich

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid

De burger roert zich. Burgers staan meer stil bij hun eigen levenswijze en de impact die zij wensen te hebben op diverse domeinen: mobiliteit, vrije tijd, voedselconsumptie, woonvormen tot zelfs hun zorg- en ondersteuningstraject.

Veel burgers nemen daarom het heft in eigen handen en proberen samenlevings- of andere problemen binnen hun straat, wijk of buurt zelf collectief op te lossen. Dit vertaalt zich ook in de toenemende activiteiten in de ruileconomie, buurtinitiatieven, solidaire netwerken, coöperatieven, co-housing, spaargroepen… Allerlei dynamieken en ontwikkelingen die vallen onder het begrip ‘burgerinitiatief’ of ‘burgercollectief’ ontplooien zich vanuit verschillende drijfveren: samenhorigheid, ontevredenheid, ondernemingszin, sociale bewogenheid…

Naast dit soort burgerinitiatieven, ontwikkelen zich ook initiatieven en strategieën die minder mediageniek of zichtbaar zijn: mensen die om uiteenlopende redenen buiten het formele / reguliere (zorg)circuit staan, zoeken alternatieve manieren om de opvang van zieken en ouderen te organiseren of mensen binnen hun gemeenschap te helpen. Zij vullen een nood in die door de formele zorg niet wordt opgepikt.

Hoewel deze vormen van zelforganisatie soms getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid worden ze niet noodzakelijk positief onthaald door de professionele hulpverleners. Maar er beweegt ook wat aan de kant van de welzijnsorganisaties en overheden: meer en meer wordt er gezocht naar coöperatieve modellen met burgers.

Staat de burger ook aan het roer in welzijn en zorg?

Deze burgerinitiatieven en burgercollectieven zijn de laatste jaren zichtbaarder geworden. Maar staat de burger ook aan het roer in welzijn en zorg? Welke burgerinitiatieven zijn er actief op vlak van welzijn en zorg? Er ontstaan netwerken van onderlinge hulp en ondersteuning, al dan niet door digitale platformen of apps ondersteund. Hoe groot de impact is van burgerinitiatieven of -collectieven, en of ze een motor kunnen zijn tot verandering, zal de volgende jaren duidelijk worden.

Brussel bruist van de ontelbare initiatieven van burgers van diverse komaf. Velen hebben raakvlakken met zorg en welzijn, detecteren snel nieuwe noden en vullen gaten in het aanbod, bv. zelforganisaties die werken met jongeren uit kwetsbare moslimgezinnen, het burgerplatform rond transmigranten of actiecomités van burgers rond schone lucht. Hoe complementair en ondersteunend werken vanuit de welzijns- en zorgsector? Hoe kan de welzijns- en zorgsector de brug maken met deze burgerinitiatieven?

Zoek samen Elke Plovie (UC Leuven, Civitaz), Bart Verhaeghe (CSI-flanders – middenveld en innovatie), Cinzia Tagliavine (Ladder'op).naar oplossingen in de thematische werkgroep ‘Burgerinitiatieven in Welzijn en Zorg, hoe ondersteunen?' op de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Extra info 

De Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 is volzet.

Lees ook 
zaal staten-generaal

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Kennis
Welzijn
Zorg
Tung

Brusselaars vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst.

Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap.

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten marokkaanse vrouw

Het doel is samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg
fototentoonstelling

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Kennis
Welzijn
Zorg
stadhuis

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen .

Kennis
Welzijn
Zorg
man met tassen

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

Kennis
Wonen
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
jongeren met gsm

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg