U bent hier

Getuigenissen

Momenten zoals een Staten-Generaal Welzijn en Zorg of eender ander congres zijn gelegenheden waar hulpverleners uit verschillende sectoren samen komen om te spreken over cliënten. Vaak met centrale vragen als “hoe kunnen we onze toegankelijkheid vergroten”, “op welke manier kunnen we met kwetsbaarheid, met superdiversiteit omgaan?”. Om die vraagstelling kracht bij te zetten wordt er vaak gewerkt met de macht van getallen “vier op 10 heeft een psychische kwetsbaarheid” of “meer dan 30% van de Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens”. Gooi er af en toe nog eens een statistisch significantieniveau tussen en je hebt een beeld van de massa cliënten over wiens leven we het hebben. Maar wat betekenen deze cijfers voor de individuele leefwereld van de cliënten? En welke impact hebben de acties, samenwerkingen, projecten, beleidskeuzes op het leven van de individuele burger?

Dit was een belangrijke vraag tijdens de Staten-Generaal Welzijn en Zorg. Als Kenniscentrum WWZ vonden wij het belangrijk om een gezicht én stem te geven aan de Brusselaar. Daarom hebben we Frank Tierens met zijn camera op pad gestuurd om Brusselaars te interviewen en hen te laten vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst. We vroegen aan hen wat hun traject was in de zorg, hoe ze tot daar gekomen zijn, welke organisatie of hulpverlener voor hen een hefboomfunctie had. Deze verhalen geven onderzoekscijfers en demografische data betekenis. Getuigenissen stellen ons, professionals, ook op de proef qua taalgebruik. Wij “resideren” als het ware in ons vak waar een eigen cultuur heerst, vakjargon, afkortingen en te behalen resultaten. Soms staat de beleving en de taal van de cliënt haaks op de hulpverlenerstaal. Daarom helpen verhalen en getuigenissen hulpverleners om hun eigen referentiekader los te laten.

 

Tung:

 

Dioni:

 

André:

 

Christian:

 

Dimitri:

 

Fatima:

 

Lea:

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Lees ook 
zaal staten-generaal

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Kennis
Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap.

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten marokkaanse vrouw

Het doel is samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Agenda
stadhuis

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen .

Kennis
Welzijn
Zorg
man met tassen

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

Kennis
Wonen
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
jongeren met gsm

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Kennis
Welzijn
Zorg
keukengerief

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid.

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg