U bent hier

Diversiteit

Wat is Kruispuntdenken?

Kort gezegd is kruispuntdenken een analytisch kader om te begrijpen hoe de verschillende sociale identiteiten (zoals gender, sociale klasse en etniciteit) die eigen zijn aan elk persoon met elkaar verbonden en onafscheidelijk zijn. De kruising van de verschillende sociale identiteiten van een persoon leidt tot verschillende en unieke ervaringen van discriminatie en privilege. In deze introductiefilmpjes leggen we het concept uit.

Waarom richt Minor-Ndako een opvanghuis en veilig verblijf op voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die (potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel?

De aanpak van mensenhandel staat of valt met een goede bescherming van slachtoffers. Die zorgt ervoor dat slachtoffers meer vertrouwen krijgen in zichzelf en in de mensen om hen heen, hun eigen leven weer kunnen opnemen en kunnen werken naar een toekomst, in België of elders, waarin zij zelf weer de controle over hun leven hebben.

CuSeHA leertraject

Waarover gaat het?

Het Brussels landschap voor personen met een (vermoeden) van een handicap is heuvelachtig. Een bureaucratische wirwar, meertaligheid en lange wachtrijen zorgen ervoor dat velen hun weg niet vinden naar het bestaande aanbod. Verder is het (h)erkennen van een handicap  voor niemand een ‘kant-en-klare zaak’. Denk maar aan het opmerken van bepaalde gedragingen, de bewustwording, de juiste informatie vinden, een behoefte en ondersteuningsnood uiten, begrepen worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Werkgroep Gekleurde Wijsheid

Dé oudere bestaat niet. Elk van ons liep een ander parcours en is uniek.

De werkgroep Gekleurde Wijsheid verenigt een aantal socio-culturele (zelf)organisaties en welzijnsorganisaties vanuit een gedeelde belangstelling voor senioren. Het gedeelde uitgangspunt van de werkgroep is het geloof in de wijsheid en waardigheid van alle ouderen. De werkgroep heeft als doelstellingen:

CultuurSensitieve zorg bij personen met een Handicap (CuSeHa)

Het project CuSeHa (Cultuursensitieve zorg bij personen met een Handicap) is een gezamenlijk project van Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel vzw (DOP) en het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij middelen van het Agentschap Binnenlands Bestuur & het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Hoe Femma aan diversiteit werkt

In 2020 bestaat Femma 100 jaar. Een eeuw geleden bonden kristelijke arbeidersvrouwen (KAV) de strijd aan tegen de armoedige leef- en werksituatie van arbeiders en arbeidsters. Zij organiseerden vorming, deden syndicaal werk, en ontplooiden sociale, religieuze, educatieve en culturele initiatieven. Tot op vandaag geven vrouwen mee vorm aan een snel veranderende samenleving. Bijna 800 Femma-groepen verenigen en verbinden meer dan 70.000 leden in Vlaanderen en Brussel. Fadma Bellagmouch, coördinator van Femma Brussel, vertelt hoe Femma aan  diversiteit werkt. 

Door de diversiteit van onze medewerkers bereiken we meer doelgroepen

Lokaal Dienstencentrum De Harmonie ondersteunt ouderen en zorgbehoevenden in de Brusselse Noordwijk om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en zich goed te voelen in de wijk. Er is een sociaal restaurant, er zijn activiteiten en ontmoeting en diensten voor vervoer, schoonmaak, boodschappen, klusjes, wassen, strijken, enzovoort. Gert Bouquiaux vertelt hoe hij omgaat met zijn divers personeel en hoe zij samen actief de wijk ingaan om mensen het dienstencentrum kenbaar te maken in hun superdiverse wijk. "Ik omarm de diversiteit in onze organisatie.

Met meer diversiteit in huis kunnen we veel beter werk leveren

 “Toen ik hier 6 jaar geleden begon, had onze organisatie geen bewust diversiteitsbeleid. De diversiteit van onze doelgroep was een dagelijkse realiteit en verder geen issue. Dat de meeste medewerkers witte Belgen waren, werd niet meteen als probleem ervaren. Ik vond dat een blinde vlek en probeerde al snel om dit thema op de agenda te zetten.” Samenlevingsopbouw Brussel werkt aan een actief diversiteitsbeleid. Coördinator Angela van de Wiel getuigt hoe ze hiertoe gekomen zijn en welke eerste stappen ze ondernomen hebben.