U bent hier

Wat is Kruispuntdenken?

Wat is Kruispuntdenken?

Kort gezegd is kruispuntdenken een analytisch kader om te begrijpen hoe de verschillende sociale identiteiten (zoals gender, sociale klasse en etniciteit) die eigen zijn aan elk persoon met elkaar verbonden en onafscheidelijk zijn. De kruising van de verschillende sociale identiteiten van een persoon leidt tot verschillende en unieke ervaringen van discriminatie en privilege. In deze introductiefilmpjes leggen we het concept uit.

Deze films werden gemaakt ter ondersteuning van de Zorgzame buurten in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting.

Wil je meer leren over het Kruispuntdenken? Bekijk hier ons vormingsaanbod.

Kruispuntdenken, deel 1: diversiteit en inclusie wat en waarom
Kruispuntdenken, deel 1: diversiteit en inclusie wat en waarom
Kruispuntdenken, deel 2: (onbewuste) vooroordelen en stereotypen
Kruispuntdenken, deel 2: (onbewuste) vooroordelen en stereotypen
Kruispuntdenken, deel 3: meervoudige identiteiten
Kruispuntdenken, deel 3: meervoudige identiteiten
Kruispuntdenken, deel 4: kruispuntdenken
Kruispuntdenken, deel 4: kruispuntdenken
Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 46

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Lees ook 
web

Leer hoe je uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen

Derde partijen

Sponsor

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting

  • ondersteunt organisaties en burgers die zich inzetten voor een betere samenleving financieel (hoofdzakelijk financiële steun maar ook in de vorm van opleidingen, begeleiding, netwerking enz.)
  • maakt publicaties: delen van kennis en onderzoeksresultaten (onlinebibliotheek en verspreiden van informatie)
  • organiseert debatten over belangrijke maatschappelijke thema's: studiedagen, openbare evenementen, rondetafels, tentoonstellingen enz.
  • werkt samen of vervult opdrachten met overheden, NGO's, onderzoekscentra, bedrijven en andere stichtingen
  • stimuleert de vrijgevigheid door de organisatie van projectrekeningen en via het Centrum voor Filantropie (advies aan schenkers, steun aan fondsenbeheerders, beheer van meer dan 450 fondsen enz.)

Zorgzame Buurten

Zorgzame Buurten...

  • zijn 133 projecten in Vlaanderen en Brussel gaan aan de slag om van hun buurt een zorgzame buurt te maken.
  • In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. In een zorgzame Buurt staat levenskwaliteit centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.
  • Een zorgzame buurt bestaat uit drie luiken: 1. Participatie en inclusie, 2. Het verbinden van informele en formele zorg en 3. Intersectorale samenwerking