U bent hier

Superdivers inspiratie: Kind & Preventie

'Het komt erop aan creatief om te gaan met de diversiteit… Niet alles is mogelijk of succesvol maar waar een wil is, is een weg'

Nicoleta Vandeputte is coördinator van de consultatiebureaus van Kind & Preventie in Brussel. Kind & Preventie biedt preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning voor jonge kinderen.  'We kennen de consultatiebureaus als de plek van “meten & wegen” maar er gebeurt veel meer dan dat! In verbondenheid met verschillende doelgroepen, generaties en culturen, wordt er zorgzaam gewerkt aan het welzijn van gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare zwangere vrouwen. Ook de vrijwilligers die hier een handje toesteken, komen uit alle winstreken en generaties. Nicoleta vertelt er ons alles over.'

 

Hoe komt het dat zo'n uiteenlopende groep vrijwilligers zich in jullie organisatie herkent? 

De missie van Kind en Preventie is aantrekkelijk en omarmt diversiteit op alle vlakken. Daardoor is ons doelpubliek heel divers. Zo zijn ook onze Brusselse vrijwilligers, ze voelen zich thuis onder ons doelpubliek. 

 

Waarom komen mensen bij jullie vrijwilligen? 

Het feit dat we hier niet enkel op één bepaalde vrijwilligersfunctie focussen, werkt stimulerend. We werken met een divers aanbod qua profielen, afhankelijk van de vrijwilliger die zich aanbiedt. Wij proberen creatief de talenten van de vrijwilligers in te zetten, zodat een win-winsituatie word gecreëerd.

Vrijwilligers hebben verschillende redenen om bij ons vrijwilligerswerk te doen: om zich nuttig maken, voor hun studies, om hun Nederlands te verbeteren, om hun netwerk te vergroten, om iets bij te dragen aan de maatschappij, om ervaring op te doen, om in contact te komen met andere gezinnen, ...Voor sommigen is specifiek het werken met kleine kindjes en hun ouders interessant of gelinkt aan de job die ze in hun land van oorsprong hebben gedaan, bijvoorbeeld als vroedvrouw of pediater.

De belangrijkste reden blijft altijd: de passie & het plezier om met kinderen en ouders van verschillende nationaliteiten in contact te komen. Dat is iets wat iedereen bindt: jonge kinderen. 

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen zich thuis voelt in jullie organisatie?

Allereerst wordt de kandidaat-vrijwilliger uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat is zowel voor ons als voor de kandidaat iets zeer belangrijks. We vragen dan naar de motivatie van de mensen, de reden waarom ze naar ons komen, wat hun passie is, hun ervaringen, hun verwachtingen, hun talenten….Op basis daarvan gaan we kijken wat hij of zij voor ons kan doen. Niet iedereen is geschikt voor deze vrijwilligersjob. De vrijwilliger treedt immers binnen in de broze wereld van de ouders en hun jonge kinderen. Het is goed die dingen vanaf het begin duidelijk te weten.

Daarnaast proberen ook voor onze vrijwilligers flexibel te zijn: in de taal, het uurrooster… Wij spelen bijvoorbeeld met het idee om, in samenwerking met onze collega’s van het inloopteam, opvang voor de jonge kinderen van vrijwilligers uit kansengroepen te voorzien. Zo krijgen zij de kans om bij ons vrijwilligerswerk te doen en moeten ze zich geen zorgen maken over een babysit voor hun kinderen. Door de gesprekken weten we dat opvang vaak een belemmering is om op bepaalde uren te kunnen vrijwillligen en met die kennis gaan we dan op zoek naar een oplossing. Soms ligt de oplossing gewoon in je eigen organisatie!

 

Wat kunnen vrijwilligers concreet bij jullie doen?

  • Ze kunnen gastheer of -vrouw zijn in het consultatiebureau. Ze staan dan in voor een hartelijk onthaal van de ouders en hun jonge kinderen, helpen de ouders om hun weg te vinden naar de dokter en de verpleegster, stimuleren ontmoeting tussen verschillende actoren in het consultatiebureau, wegen en meten de kinderen, ...
  • We hebben ook voorleesvrijwilligers, die lezen voor in de wachtzaal. 
  • En dan is er de 'Tovenaar voor groot en klein', die organiseert activiteiten in de wachtzaal voor de ouders of hun kinderen. Dat hangt allemaal ook een beetje af van de vrijwilliger zelf en wat die graag wil doen.

Wij werken bottom up. Komt de vrijwilliger zelf met een idee? Dan luisteren wij en proberen samen het idee in de praktijk om te zetten.

 

Hoe komen jullie aan vrijwilligers?

De samenwerking met partners zoals het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel of Bon is heel waardevol voor ons. Ook delen we vrijwilligers met andere organisaties, bijvoorbeeld voor het organiserend bestuur. 

 

Hoe communiceren jullie onderling? Hoe communiceren jullie met mensen die (nog) geen of weinig Nederlands spreken?

Mijn team Brussel bestaat uit drie fantastische collega’s: Khadija, Kudrun en Gamze. Wij zijn zelf een divers team. We verwachten in principe een basiskennis Nederlands van onze vrijwilligers. Als dit echter niet zo goed lukt, gaan we eventueel in het Frans of Engels verder. Wij kijken ook naar de sociale vaardigheden die de vrijwilliger heeft en in hoeverre hij of zij bereid is Nederlands te spreken. Wij zijn ervan overtuigd dat een hartelijke Nederlandstalige omgeving waar de mensen vrijwilligerswerk kunnen doen enkel een positieve invloed kan hebben op hun Nederlands. Onder het motto: You love the place, you love the people…Improving your dutch? It will be a pleasure! 

 

Wat is jullie meest gebruikte communicatiemiddel met jullie vrijwilligers?

  • We bellen, mailen en sms’en. De sociale media staan op onze to do-lijst. 
  • Het traditionele bellen is altijd het populairste. Zo maak je ‘oorcontact’. De vrijwilligers appreciëren dat we hen bellen, om hen aan dingen te herinneren of om gewoon te vragen hoe het gaat… Het gebeurt dat de vrijwilligers plots niet meer komen opdagen. Wij bellen hen altijd op voor feedback. Dat is enorm belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren. Sommige mensen antwoorden niet. Maar er zijn ook vaak mensen die wegens specifieke situaties niet konden afbellen en beschaamd waren om nog terug te komen. Dan is het echt goed dat je hen gebeld hebt.

 

Hoe gaan jullie om met cultuurverschillen? 

Daar hebben wij veel ervaring mee en dat is niet altijd makkelijk. Maar je moet bij mensen niet in de eerste plaats kijken naar de cultuur of achtergrond maar naar de persoon. Daarom zijn onze kennismakingsgesprekken juist zo belangrijk: omdat we daar de tijd nemen om de persoon en zijn of haar situatie, verwachtingen en gewoonten te leren kennen. Dat zijn dingen waar je als organisatie iets aan hebt.

Met de informatie die je in het kennismakingsgesprek gesprokkeld hebt, kan je dan aan de slag. Past een vrijwilliger in het team van het consultatiebureau? Probeer de juiste collega of mentor voor jouw vrijwilliger te vinden. Begeleiding is hier heel belangrijk. Ook interculturele vormingen en ontmoetingsactiviteiten voor vrijwilligers zijn essentieel. Het komt erop aan creatief om te gaan met de diversiteit… Niet alles is mogelijk of succesvol maar waar een wil is, is een weg.

 

Hebben jullie tips voor andere organisaties die met vrijwilligers willen werken?

Een eerste tip die ik zeker zou willen meegeven is dat als een vrijwilliger niet geschikt is voor jouw organisatie, je hem best doorverwijst of – nog beter – zelf in contact brengt met andere organisaties. Zij hebben misschien enkel via deze manier sociaal contact of een kans om hun Nederlands te verbeteren. 

Als tweede tip zou ik vooral willen zeggen dat je bij vrijwilligers ook rekening moet houden met aandacht voor de kleine dingen. Je moet ze niet gewoon aan het werk zetten. Als ze daar nood aan hebben, moet je begeleiding op maat aanbieden. Begeleiding en communiceren op maat vraagt tijd maar maakt dat de mensen zich goed en zich verbonden voelen met jouw organisatie, met een dure term noemen we dat place attachment, maar dat is wel hoe het werkt. Een open en authentieke houding in de begeleiding wordt geapprecieerd, zelfs als de boodschap niet altijd positief is. 

Ten derde: betrek de mensen niet alleen bij het uitvoeren van de taken maar laat ze ook meedenken. 

En tot slot zijn ook een goed kader en duidelijke afspraken uiterst belangrijk. Maar wees flexibel als de situatie erom vraagt. 

 

Wat heb jij al geleerd uit het werken met een diverse mix van vrijwilligers?

Soms sta je versteld van je eigen vooroordelen. Werken met vrijwilligers met verschillende achtergronden helpt je je interculturele competenties te verbeteren en bepaalde situaties beter te begrijpen, zodat je de volgende keer er beter op kan inspelen. Het is een permanent leerproces.

 

Reporter: Wietse Wauters | Foto: Kind & Preventie
Lees ook 

“Je ziet mensen op deze manier echt vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Het is mooi om ze zo te zien groeien.”

Lees meer
verhaal

‘De communicatie lukt uiteindelijk altijd, desnoods met handen en voeten, maar het beste face to face’

Lees meer
verhaal

'Ik probeer iedereen altijd te benaderen zoals ik zelf benaderd zou willen worden'

Lees meer
verhaal

'Zelf ben ik van het principe dat je elkaar maar kan leren appreciëren door op elkaar af te stappen en samen iets te beleven'

Lees meer
verhaal

Hoe zorg je voor meer diversiteit in de praktijk? Wij bieden je 15 concrete tools geïllustreerd aan de hand van praktijkverhalen uit diverse sectoren in het...

Vrijwilligers