U bent hier

Superdivers inspiratie: Link=Brussel

“Je ziet mensen op deze manier echt vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Het is mooi om ze zo te zien groeien.”

Link=Brussel heeft als missie een bijdrage te leveren aan het opbouwen van een interculturele samenleving in Brussel. Ze ondersteunen sociaaleconomische integratie en emancipatie van etnische minderheden in Brussel door gelijke kansen te bieden. Hun projecten en activiteiten spelen in op specifieke en concrete behoeften van onze doelgroep. Ze doen beroep op vrijwilligers voor basisactiviteiten zoals alfabetisering en taallessen maar zetten hun doelpubliek ook aan om zelf als vrijwilliger te groeien, binnen en buiten de organisatie. Veerle Aerden, algemeen coördinatrice, selecteert voor ons de ultieme tips & tricks uit haar jarenlange ervaring.

Waarom komen mensen bij jullie vrijwilligen?

De vrijwilligers die bij ons komen werken, doen dit om verschillende redenen: sommigen zijn geïnteresseerd in het werken met mensen zonder papieren of kansarmen en staan open voor andere culturen. Andere vrijwilligers zien in de samenwerking met Link=Brussel dan weer de gelegenheid om Brussel op een andere manier te leren kennen. We zien ook interesse van werkzoekenden die op deze manier de sector beter willen leren kennen. Nog anderen willen bij ons vrijwilligerswerk komen doen vanuit een religieuze achtergrond.

Hoe of waar vinden jullie de vrijwilligers?

Onze vrijwilligers komen uit de eigen doelgroepen, vinden ons op 11.be, komen via via bij ons terecht, bijvoorbeeld via een vrijwilliger die reeds bij ons actief is. In de toekomst willen we ook andere mensen aantrekken als vrijwilligers. Momenteel is het aanbod voor vrijwilligerswerk nog te veel beperkt tot lesgeven en begeleiden. 

Wat kunnen vrijwilligers bij jullie doen? Zijn er specifieke taken?

Dat zijn er heel wat! Omkaderen van de algemene vorming, alfabetisering en taallessen, animeren en bijstaan van de “moeder- en vadergroepen”. Dat zijn specifieke praat- en werkgroepen voor moeders en vaders. Apart, omdat mensen zich dan meer op hun gemak voelen om vrijuit te spreken. 

Vrijwilligers kunnen ook aan de slag bij onze infosessies, ze leiden of animeren kook - en naaiateliers, uitstappen en theater. Daarnaast organiseren we ook sportactiviteiten want sport vinden we ook heel belangrijk. “Een gezonde geest in een gezond lichaam” nietwaar? Voor onze yogalessen doen we ook beroep op vrijwillige lesgevers. Vaak zijn het mensen uit onze eigen doelgroep die de anderen specifieke vaardigheden aanleren: iemand kan dan misschien niet lezen of schrijven maar is een kei in het bereiden van paella. Die persoon gaat dan een kookatelier leiden. Je ziet mensen op deze manier echt vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Het is mooi om ze zo te zien groeien.

Dan is er ook nog onze projectwerking op jaarbasis, zoals verleden jaar “Pimp up je vaardigheden- het geeft je meer kans op werk”. Vooral hier werkten we met vrijwilligers uit onze eigen doelgroep. De vrouwen in deze groep maken kunstwerken die ze dan later kunnen verkopen. Belangrijk is hier dat de dames samenkomen, samen praten, samen hun werkjes verkopen en vooral ook dat ze samen kunnen groeien naar meer zelfstandigheid, wat intussen ook is gebeurd.

Doen jullie iets extra om vrijwilligers te binden aan jullie organisatie?

Ik denk dat dit vooral door onze wisselwerking komt. We nemen heel veel tijd voor en na de lessen en activiteiten om met de vrijwilligers te praten. Dat zorgt echt wel voor extra binding.

Mogen vrijwilligers bij jullie ook zelf voorstellen doen?

Ja, zeker! Eigen inbreng van onze vrijwilligers appreciëren we ten zeerste. Wij geven richtlijnen en omkadering maar de vrijwilligers voelen zelf het best aan wat er leeft binnen de groep en krijgen van ons ook de vrijheid om dingen aan te passen. Dat heeft ons in het verleden al veel geholpen. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrijwilliger die de aanmaak en het up-to-date houden van onze eigen website behoorlijk vereenvoudigd heeft. Anderen kwamen dan weer met het voorstel om evenementen te creëren op Facebook.

 


Tips van Link=Brussel op een rijtje: 

  1. Omschrijf duidelijk wat je verwacht van je vrijwilligers, beschrijf hun specifieke taken. 
  2. Maak veel tijd vrij om uitleg te geven, zorg voor een solide omkadering. Verwachtingen zijn heel belangrijk en je moet hier echt wel duidelijkheid over geven.  
  3. Zorg elke keer weer voor een warm onthaal van je vrijwilligers
  4. Zorg voor een goed intake-gesprek. Een vrijwilligersboekje is extra handig voor vrijwilligers om dingen achteraf na te lezen
  5. Deel de kalender met activiteiten van je organisatie
  6. Organiseer regelmatig evaluatiegesprekken met je vrijwilligers. Vergeet niet de evaluatievragen regelmatig aan te passen. Een organisatie leert op deze manier ook veel bij.
  7. De extra inspanning om een vrijwilligerslokaaltje te voorzien loont echt de moeite en is een mooi gebaar naar de vrijwilligers toe. 
  8. Hou de samenwerking open en aangenaam. Betrek hierbij elke vaste werknemer binnen de organisatie. 

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen zich thuis voelt in jullie organisatie?

Om te beginnen, hebben we met elke nieuwe vrijwilliger een “intake-gesprek”. Tijdens dit gesprek verschaffen we uitleg over wat er zoal bij Link=Brussel speelt, binnen en buiten de specifieke taak van de vrijwilliger. We besteden veel tijd aan het eerste contact waarin we de vrijwilliger uitgebreid uitleg geven over de werking en filosofie van onze organisatie. 

Het is voor vrijwilligers niet altijd eenvoudig : onze doelgroep heeft een eigen dynamiek: onregelmatigheden, te laat komen, niet opdagen voor lessen, enzovoorts zijn hier schering en inslag. Onze vrijwilligers moeten daarom echt wel “mee zijn” met onze filosofie, anders is de kans dat ze meteen gefrustreerd raken heel groot.

We vinden het ook belangrijk dat onze vrijwilligers kunnen terugvallen op goed materiaal. Ze hebben een eigen lokaal dat we speciaal voor hen hebben ingericht. Daar kunnen ze kopie’s maken, lesmateriaal voorbereiden, publicaties raadplegen of gewoon even op adem komen. Een keer per jaar doen we ook een vrijwilligersfeestje waar we hen in de bloemetjes zetten. We hebben evenens gemerkt dat we onze vrijwilligers ook blij maken door zelf hulp te vragen bij specifieke taken. Vaak zijn dit kleine, eenvoudige dingen waar we zelf niet zo goed in zijn, zoals helpen een lampje in te draaien. Mensen vinden het leuk om ons te kunnen helpen en dat vergeten we soms.

We brengen vrijwilligers ook met elkaar in contact door regelmatige mailings en we sturen maandelijks een nieuwsbrief over alles wat reilt en zeilt bij Link=Brussel. Dit geeft hen ook een idee over de activiteiten buiten hun specifieke vrijwilligerstaken.

Hoe communiceren jullie met mensen die (nog) geen of weinig Nederlands spreken?

Hiervoor doen we beroep op onze vrijwillige tolken. Dit gaat vlot.

Hoe gaan jullie om met concrete diversiteitsvraagstukken? 

We zijn niet aan een bepaalde religie gebonden maar we hebben respect voor ieders geloof. Dat vraagt soms wel een extra inspanning. We voorzien bijvoorbeeld al het vlees altijd halal, behalve uitzonderlijk wanneer het gerechten zijn waar er geen halal vlees voor gekocht kan worden. Dan is er een specifieke vermelding. Tijdens onze feestjes zal je ook wel hespenrolletjes vinden. Daar zetten we dan wel een bordje bij dat aangeeft: “niet halal”.
Voor de moedergroepen geven we sessies voor vrouwen om bijvoorbeeld een doktersbezoek voor te bereiden. Dit gaat veel vlotter als we dit enkel met de moeders doen, zonder papa’s.

Waarop ben je het meest trots als organisatie?

We zijn best trots op het feit dat we meer dan te focussen op enkel cijfers en statistieken over onze resultaten, we ook mensen langdurig begeleiden zodat ze het hoofd boven water houden, opnieuw lachen, opnieuw kunnen functioneren … opnieuw leven. Cijfers zeggen zo weinig! Het helpen bij het opkrikken van de iemands levenskwaliteit betekent zoveel meer voor ons. 

Vaak zijn het kleine dingen die het verschil maken. Ooit hebben we een dame, die niet kon lezen noch schrijven, geholpen om haar kappersdiploma te behalen. Onze vrijwilligers hebben zich toen heel hard ingezet om haar voor te bereiden op het mondeling examen. Nu is deze dame hulpkapster. Hier halen we het meest voldoening uit! Ook op ons theaterproject zijn we heel trots. Vooral als je beseft van hoe ver sommige mensen komen.Wat is jullie droom voor de toekomst?

Onze tuin aanleggen! Hierbij willen we ook meer de buurtbewoners gaan betrekken. We zouden van onze tuin een ontmoetingsplaats willen maken voor de mensen uit onze doelgroepen, onze vrijwilligers en onze buren. Het zou mooi zijn als mensen naar ons tuintje afzakken voor een drankje, een gezelschapsspel, een babbel, om compost te maken, … We zouden graag iemand opleiden om het onthaal van onze tuin te doen. Dit hoeft niet perse iemand te zijn uit onze doelgroep. We zien in de buurt ook mensen die eenzaam zijn en die door dit extra contact uit hun isolement kunnen geraken.

Verder willen we ook het potentieel van het huis opkrikken. We zitten hier al jaren in hetzelfde gebouw met verschillende organisaties en ik zou graag meer wisselwerking zien tussen deze groepen, meer diversiteit, een betere mix van mensen.

Wat was - tot nu toe - jouw mooiste vrijwilligersmoment? Waarom doe je het?

Misschien iets te algemeen maar voldoening zien bij onze vrijwilligers zorgt altijd voor mooie momenten. Vrijwilligers komen niet enkel dingen voor ons doen maar wij kunnen ook iets voor hen betekenen. 

Hebben jullie tips voor andere organisaties die hun vrijwilligers willen empoweren?

Het positief benoemen van vaardigheden is een van de manieren om empowerment te bewerkstelligen, zowel bij onze doelgroep als bij onze vrijwilligers. Mensen uit de doelgroep worden op deze manier gestimuleerd om vrijwilliger te worden. Zo ontdekken ze meer over hun eigen vaardigheden. Dat geeft hen een goed gevoel over zichzelf en hun kunnen.

Het empoweren gebeurt ook door onze vrijwilligers samen te brengen: jaarlijks organiseren we een vrijwilligersvergadering waar we iedereen uitnodigen om ervaringen te delen en elkaar tips te geven. Hetzelfde gebeurt in de moedergroep: empowerment komt niet enkel van mij als coördinator of vanuit de vrijwilligers die lesgeven, maar ook van de andere moeders binnen de groep.

Interview & foto: Veerle Vercauteren

 

Lees ook 

'Het komt erop aan creatief om te gaan met de diversiteit… Niet alles is mogelijk of succesvol maar waar een wil is, is een weg'

Lees meer
verhaal

‘De communicatie lukt uiteindelijk altijd, desnoods met handen en voeten, maar het beste face to face’

Lees meer
verhaal

'Ik probeer iedereen altijd te benaderen zoals ik zelf benaderd zou willen worden'

Lees meer
verhaal

'Zelf ben ik van het principe dat je elkaar maar kan leren appreciëren door op elkaar af te stappen en samen iets te beleven'

Lees meer
verhaal

Hoe zorg je voor meer diversiteit in de praktijk? Wij bieden je 15 concrete tools geïllustreerd aan de hand van praktijkverhalen uit diverse sectoren in het...

Vrijwilligers