U bent hier

Vrijwilligersmarkt

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? | Are you looking for voluntary work? | Vous cherchez du bénévolat?

NL- Deze vrijwilligersmarkt focust op toegankelijk vrijwilligerswerk voor nieuwkomers en anderstaligen die Nederlands leren. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. No stress! Kom gewoon af! Op 6 oktober 2022 doorlopend tussen 10:30 en 15:00.

EN- Are you looking for voluntary work? Come to our event and meet voluntary organisations from Brussels. This event focuses on accessible voluntary work for newcomers and people who learn Dutch. Entrance is free of charge. Registering in advance isn't necessary. No Stress! Just drop by on the 6th of October 2022 between 10:30 and 15:00.

FR- Vous cherchez du bénévolat? Participez à notre marché du bénévolat et rencontrez des organisations bruxelloises. Ce marché est axé sur le travail bénévole accessible pour les nouveaux arrivants et les personnes qui apprennent le néerlandais. L'accès est gratuit. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. Passez quand vous voulez jeudi le 6 octobre 2022 entre 10:30 et 15:00.

 

Plaats / Venue: / Lieu: MUNTPUNT , Munt 6 | 1000 Brussel

 


Aanwezige organisaties (nieuw dit jaar)

1 Accolage Een burenhulpnetwerk: buren helpen elkaar en organiseren samen activiteiten.
2 CAD - De Boei Een centrum dat mensen met een lichte mentale beperking helpt om zo zelfstandig mogelijk te leven en wonen. 
3 De Overmolen Een  gezelschapsdienst en nachtdienst voor ouderen. 
4 Dokters van de Wereld Een organisatie die medische zorg geeft aan kwetsbare mensen.
5 Gemeenschapscentrum De Pianofabriek Een plaats voor talent. Een open huis waar kunstenaars, medewerkers en bezoekers (beginnend en ervaren, en met uiteenlopende achtergronden) van elkaar kunnen leren. Ze doen dat door elkaar te ontmoeten en samen sociale en culturele activiteiten te (helpen) organiseren voor jong en oud.
6 Gemeenschapscentrum Den Dam Een centrum voor iedereen die informatie, gezelligheid of activiteiten zoekt in de sociale of culturele sfeer. Mensen samenbrengen is daarbij belangrijk. Ze organiseren regelmatig activiteiten op pleinen en in parken in de gemeente Oudergem.
7 Hubbie  Een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt in wonen, werken en vrije tijd.
8 Huis van het Nederlands Een organisatie die Brusselaars helpt die Nederlands willen leren, oefenen en gebruiken.
9 HuisvandeMens Brussel Een open huis met een hart voor mensen: een ontmoetingsplaats voor activiteiten, ceremonies op maat of een gesprek.
10 i-mens Een dienst die hulp aan huis biedt aan ouderen, zieken en families met een zorgvraag.
11 Internationaal Comité  Een multiculturele federatie die een 350-tal verenigingen in Vlaanderen en Brussel ondersteunt op maat. bijvoorbeeld locatie zoeken, subsidiedossier schrijven, statuten maken, projecten realiseren, netwerk vergroten.
12 KWB Start to Bike + Fietsbieb  KWB Start to Bike leert mensen fietsen in een veilige omgeving. Ze voorzien ook fietsen voor wie nog geen fiets heeft.
13 Lokaal Dienstencentrum De Harmonie Een ontmoetingsplaats voor ouderen en andere buurtbewoners met een nood aan zorg. 
14 Lokaal Dienstencentrum De Kaai  Een ontmoetingsplaats voor ouderen en andere buurtbewoners met een nood aan zorg. 
15 Lokaal Dienstencentrum Ellips Een ontmoetingsplaats voor ouderen en andere buurtbewoners met een nood aan zorg. 
16 Les Gazelles de Bruxelles Les Gazelles gaan samen joggen met volwassenen om zo mensen te ontmoeten en kansen te creëren. Ze hebben ook een tweedehands- en weggeefwinkel met sportkleren (Sportswitch).
17 Link=Brussel Een organisatie die activiteiten organiseert en projecten uitwerkt om een interculturele samenleving op te bouwen in Brussel waarin iedereen gelijke kansen krijgt. 
18 MPC Sint Franciscus - Toop Een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking ondersteunt in wonen, werken, school en vrije tijd.
19 Rising you Een klimclub voor jonge vluchtelingen waar iedereen welkom is om samen te klimmen. 
20 School zonder Racisme Een organisatie die naar scholen gaat en leerkrachten ondersteunt. Ze gaan in gesprek met de leerlingen over diversiteit en het reageren op racistische en discriminerende uitspraken.
21 Sonja Erteejee               Een organisatie die samen met Brusselse jongeren en hun gezin een plan (hulp bij school, huishouden administratie, klusjes...) maakt. Hiervoor gaan ze bij de gezinnen thuis langs. 
22 ToekomstATELIERdel'Avenir Een plezante weekendschool waar Brusselse kinderen elke zaterdag allerlei beroepen ontdekken in doe-ateliers.
23 UilenSpiegel Een vereniging waar mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar ontmoeten, informatie krijgen en deelnemen aan activiteiten.           
24 VGC Sportdienst Een dienst die sportactiviteiten en sportkampen organiseert.
25 Wiegwijs Een organisatie die advies en hulp geeft aan ouders en hun kind (tussen 0 en 2,5 jaar).
26 Zonnelied Een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt in wonen, werken en vrije tijd. 

 

In samenwerking met:

 • Centrum voor Basiseducatie Brussel vzw (Brusselleer)
 • CVO Lethas
 • CVO Brussel
 • CVO Semper
 • Agentschap Integratie & Inburgering - BON
 • CAD De Werklijn
 • Tracé Brussel vzw
 • Huis van het Nederlands Brussel
 • Wijkgezondheidscentrum Medikuregem
 • Wijkgezondheidscentrum De Brug
 • Vluchtelingenwerk
 • Maks vzw
 • Fedasil
 • Minor Ndako
 • FMDO - BXL @ work
 • JES
 • VDAB
 • AIF - regio Brussel
Adres 

Bibliotheek Muntpunt

Munt 6, 1000 Brussel

Datum 
donderdag, 6 oktober, 2022 - 10:30 tot 15:00
Lees ook 

Vind leuke en interessante vacatures bij honderden vrijwilligersorganisaties in Brussel

Overzicht

Info en sfeerbeelden

Vrijwilligers

Wat je allemaal moet weten als vrijwilliger

Vrijwilligers