U bent hier

Hoe kan ik zelf een netwerk oprichten?

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Een nieuwe antenne van Het BuurtPensioen in uw buurt?

Richt zelf een netwerk op in je buurt 

1. Kies een goede uitvalsbasis

Kies als centraal punt een organisatie die ingebed is in de wijk, die een traditie heeft, die het potentieel heeft om ouderen en zorgbehoevenden te bereiken en in te schakelen.

2. Neem een kijkje bij een bestaande antenne van Het BuurtPensioen

Bekijk hoe zij het gedaan hebben, leer van hun ervaringen, vertaal ze naar uw eigen lokale situatie. De antennes van het BuurtPensioen.

3. Spreek af wie waar verantwoordelijk voor is

Wie doet de algemene coördinatie, uitbouw lokale antenne en de dagelijkse matching van vraag en aanbod? Betrek van in het begin uw vrijwilligers bij de uitbouw van Het BuurtPensioen.

4. Maak het project bekend in de buurt

Neem contact met sleutelfiguren en zorgverleners in de wijk.  De lokale inbedding is cruciaal.  Andere lokale actoren betrekken zal van hen ambassadeurs maken van het initiatief? Spreek mensen persoonlijk aan, organiseer informatiesessies, verspreid postkaarten en folders, maak u bekend via de media.

5. Vermeld in alle communicatie over Het BuurtPensioen één aanspreekpunt

Nodig mensen uit om contact te nemen. Maak genoeg tijd voor een eerste kennismaking. Leg ook uit dat Het BuurtPensioen gebaseerd is op wederkerigheid, wederkerigheid naar de buurt toe.

6. Investeer in de detectie van zorgvragen

Spreek ouderen en zorgbehoevenden aan. Vraag wat ze nodig hebben. Leg uw oor te luister bij mensen in de buurt. Kweek allertheid.

7. Besteed veel zorg aan de goede match van vraag en aanbod

De eerste keer is cruciaal. Eens een nieuwe deelnemer goed geholpen is, groeit het vertrouwen.

8. Houd uw administratie goed bij

Inschrijvingen van deelnemers, verzekering, koppeling van vraag en aanbod, registratie van prestaties. Herhaal op tijd dat Het BuurtPensioen voor de matching zorgt, niet de deelnemers onderling.

9. Werk aan uw netwerk

Het BuurtPensioen is een investering in een zorgzame samenleving, samen met zoveel mogelijk andere partners in de wijk.

10. Koester de buren

Organiseer een wekelijkse permanentie, een maandeljikse ontmoeting, een jaarlijks feest. Luister naar hun verhalen. Bied steun. En maak het ook gezellig.  

Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers