U bent hier

Wie is cool?

 

De naam Paul Steinbrück,klinkt Duits?

Ik ben inderdaad Duitser. In 2008 kwam ik als 28-jarige zelfstandige architect terecht in Brussel. In de mooie zomer van 2009 maakte ik ook heel wat nieuwe vrienden, waaronder mijn huidige Belgische vriendin. Een en ander maakte dat Brussel voor mij een blijvend verhaal werd.

 

Hoe is Pool is Cool ontstaan?

De zomer van 2014 was eigenlijk zeer vergelijkbaar met deze van 2018: warm en ook het wereldkampioenschap voetbal. Samen met enkele gelijkgestemde vrienden bekeken we dus graag in openlucht de wedstrijden en daarna was er nood aan afkoeling … liefst ook in openlucht. Maar toen  bleek dat in Brussel zwemmen in openlucht niet mogelijk was! Wij besloten om deze lacune – aanvankelijk op een ludieke en ook wat rebelse manier – onder de publieke aandacht te brengen. Zo werden er een aantal guerilla-swims (fonteinen, vijvers, kanaal …) georganiseerd … Maar al gauw wensten we dit gestructureerder aan te pakken en werd de VZW Pool is Cool in 2015 opgericht. Het is in feite een platform van burgerexperts (architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen …) met als hoofddoel het openluchtzwemmen in Brussel te (her)introduceren.  Dit kan voor ons zowel in bestaande wateren (vijvers, beken, meren, kanaal) als in nieuwe constructies. Het mogelijk maken  van het “buiten zwemmen”, zal ook de sociale interactie in de stad bevorderen en het belang van proper water wordt automatisch  een prioriteit.

Dergelijk positief en sympathiek project kan als luchtig of ludiek ervaren worden, maar zal in de concrete uitwerking ervan een complexe uitdaging zijn. Er zijn immers een resem stedelijke, administratieve, technische en sociale vraagstukken op te lossen. Het team van Pool is Cool – op dit ogenblik 13 leden sterk - is zich daar terdege van bewust.

 

 

Op welke manier pakken jullie dit concreet aan?

Wij werken op 3 vlakken.

Met publieke acties – zoals bijvoorbeeld recent de Big Jump in het kanaal te Anderlecht – willen we het ontbreken van openlucht zwemmogelijkheden in Brussel onder de publieke aandacht brengen en daardoor de vraag naar openluchtzwemmen aanwakkeren.

Via onderzoek willen we ons project op een gestructureerde en technisch onderbouwde wijze de nodige “sérieux” geven. Wij beseffen dat in de onderhandelingen met de verschillende overheden we moeten tonen dat het ons menens is en dat we realistische en haalbare projecten op tafel willen leggen. Dit om te voorkomen dat we als “dromers” worden opzij geschoven. Onze professionele achtergrond helpt ons daarbij, uiteraard.

Concrete projecten tijdens de zomermaanden moeten aangeven dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld “Badeau”, de zweminstallatie (aan “Het Monument voor de Arbeid”, in de haven van Brussel) die in augustus 2016 gedurende 3 weken het openluchtzwemmen concreet toeliet. Of  de zwemcontainer “The biggest pool” in de zomer van 2017, naast Bozar.

Uiteraard zullen we ook – in het kader van de aankomende gemeentelijke en gewestelijke verkiezingen – via doelgerichte communicatie, onze missie mee op de agenda trachten te brengen.

Met onze petitie hebben we ondertussen al meer 5400 handtekeningen verzameld. Bij deze nog een warme oproep aan al wie tegen 2020 propere, veilige, openbare openluchtzwemplaatsen in Brussel wil: onderteken de petitie van Pool is Cool!

 

Hoe hou je – voor jezelf - de motivatie voor dit project hoog?

Is inderdaad niet altijd makkelijk. Op dit moment ben ik zowat de “trekker” van het project. Als zelfstandige architect kan ik soms meer tijd vrij maken, in periodes waar andere leden van Pool is Cool om persoonlijke redenen (vaak familie-uitbreiding) wat gas dienen terug te nemen. Punten zoals de complexiteit van de uitwerking van ons project, het tijdsgebrek, het tekort aan mankracht … leiden soms - begrijpelijkerwijze - tot spanningen. We hebben immers geen psychologische of pedagogische opleiding genoten. Maar zo leren we bij en dat maakt zo’n project ook op die manier interessant.

Op termijn is het niet uitgesloten dat dit project naar wat anders leidt: concrete job(s) al dan niet in het kader van een bedrijf dat dit project realiseert …

 

Tot slot, hoe hopen jullie anderen te kunnen overtuigen om als vrijwilliger voor Pool is Cool te komen werken?

Er is zeker nood aan extra-vrijwilligers om ons team te versterken. Zo zijn bij onze publieke acties altijd  helpende handen welkom. Er dienen immers standjes te worden opgezet en afgebroken, brochures moeten uitgedeeld worden, drankjes verkocht, pannekoeken gebakken … Om maar enkele voorbeelden te geven.  Gelukkig zien we regelmatig losse medewerkers die zich spontaan opnieuw weer aanbieden, bij dergelijke evenementen. Wat toch ook aantoont dat dit thema wel degelijk leeft.

Maar hoe meer vrijwilligers, hoe liever uiteraard. Indien interesse, mail gerust naar: info@pooliscool.org

 

Interview en foto's: Anton Bulinckx

Lees ook 

Mensen met een beperking, fysiek of mentaal, vallen vaak uit de boot. Werken met hen is geen evidentie. Maar is dit wel zo?

Lees meer
verhaal

Wouter Heymans is vrijwilliger bij jeugdhuis Tongeluk in Ganshoren. Als voorzitter maakte hij van deze rustige afgelegen plek in Brussel een...Lees meer

verhaal

Wil jij ook een vrijwilliger in de kijker stellen? Wij komen langs voor een interview en foto’s

Vrijwilligers