U bent hier

Onze medewerkers en vrijwilligers vertellen

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Buren en medewerkers aan het woord:

Terug naar homepage: Het Buurtpensioen - Pens(i)onsQuartier

Zomeractiviteiten van het BuurtPensioen in volle gang!

De zomeractiviteiten bij het BuurtPensioen zijn in volle gang. Bekijk hier een visueel overzicht van enkele activiteiten van de afgelopen weken. 

deelnemers van de actie

Sensibiliseringsactie: Thé au Balcon

Begin juli waren de leden van de netwerken van Het BuurtPensioen zeer actief in hun buurten met als doel leuke animatie te voorzien waarbij mensen vanop hun balcon aan konden deelnemen.

Hartverwarmende Valentijn

300 ouderen werden zondag 14 februari verrast met een fijn Valentijn!  Een 30-tal vrijwilligers van de burenhulpnetwerken Het BuurtPensioen leveren een warme croissant en gezellige babbel aan huis in het teken van vriendschap.

Zeg het met een bloem!

Vrijwilligers van « Het BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartier » en « Bras dessus Bras dessous » gaan voor het derde jaar op een rij de straten, pleinen en markten van de verschillende Brusselse en Waalse gemeenten op om voorbijgangers een bloem te geven.

Positieve boodschappen tijdens de coronacrisis

Enkele opbeurende anekdotes om je hart aan op te warmen

bellen

Elkaar ontmoeten was niet meer mogelijk

Alle antennes van Het BuurtPensioen dragen er vandaag toe bij, om deze moeilijke tijden samen te overbruggen.

Ik ken al onze deelnemers

Tania en Erna coördineren de antenne Neder-Over-Heembeek: “Alles draait om vertrouwen"

Het BuurtPensioen speelt een cruciale rol in het welzijnsbeleid

"Mensen kunnen iets betekenen voor elkaar, zich gewaardeerd voelen, een plek hebben waar ze zich thuis voelen en het gevoel krijgen dat ze anderen kunnen helpen."

Voor mij is het BuurtPensioen als een grote familie

"Het doet me goed om buiten te komen en anderen te ontmoeten"

Het is fijn om als groep te helpen

"Mensen zijn altijd blij als er iemand op bezoek komt die ze kennen", weet Rachida, vrijwilliger in de Antenne Brussel Noordwijk.

Het enige dat we aan de deelnemers vragen: dat ze het graag doen

"Het hartje op die affiches en folders toont dat wat we doen recht uit het hart komt". Eliane en Martine van de antennes Laken en Brussel Centrum