U bent hier

Ik ken al onze deelnemers

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Tania en Erna coördineren de antenne Neder-Over-Heembeek

Tania: “Alles draait om vertrouwen. Ik ken al onze deelnemers en weet wie ik waarvoor kan aanspreken. Sinds onze start hebben we 98 geregistreerde deelnemers, waarvan er meer dan 80 actief zijn. Twee jaar geleden was dat nog maar de helft. Er zijn er ook een tiental overleden en enkele zijn verhuisd.”

Erna: “Ik probeer met zoveel mogelijk deelnemers contact te houden. Ik bel vaak iemand op of ik ga er thuis eens langs. Ik vraag dan altijd of alles oké is en of er misschien nog iets is waar we kunnen helpen. Als er nieuwe mensen bijkomen, ga ik daar thuis ook altijd langs. Het is belangrijk dat ze ons kennen, en dat ze weten dat ze ons altijd mogen contacteren.”

Lees ook 
BuurtPensioen

Lees hier de verhalen van onze vrijwilligers en medewerkers

Kennis

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers